Zbigniew Ziobro o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej: “Składamy formalny wniosek”

Wniosek podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej ma być złożony w poniedziałek w resorcie rodziny. Tak poinformował dziś w Polsat News minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Minister podkreślił, że resort, którym kieruje, zrobił w ciągu kilku ostatnich lat bardzo wiele, żeby pokazać, że walka z przemocą domową jest dla rządu Prawa i Sprawiedliwości priorytetem. Minister wyliczył tu zmiany w prawie, jakich dokonał jego resort, a jakich nie dokonali poprzednicy, chociaż dużo o tym mówili. Podkreślił też, że zmiany w prawie były wprowadzane w sposób wolny od ideologii. Zdaniem Zbigniewa Ziobro, jak powiedział Polsat News, polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów, jeżeli chodzi o standard ochrony kobiet przed przemocą.

Dlatego Konwencja stambulska nie jest potrzebna. A do tych, którzy są innego zdania, minister miał jedno pytanie: w jakim zakresie polskie prawo nie odpowiada i nie spełnia wymogów określonych w tej konwencji? Jego zdaniem zarzut, że wypowiedzenie konwencji obniży standardy ochrony kobiet przed przemocą, jest oburzającą propagandą i po prostu kłamstwem.

Dlaczego jednak rząd chce ją wypowiedzieć, skoro, jak twierdzi, te same przepisy w Polsce już obowiązują i są przestrzegane? Zdaniem ministra Ziobro chodzi tu o warstwę ideologiczną, która została podstępnie wprowadzona pod pretekstem przeciwdziałania przemocy domowej. Jednym z takich pojęć jest pojęcie płci kulturowej w opozycji do płci biologicznej, z czego zdaniem ministra wynika wniosek, że to nie biologia determinuje to, czy ktoś jest kobietą albo mężczyzna, ale kwestia kulturowa. To oznacza, że każdy może sobie wybrać płeć, a to już jego zdaniem ideologia, za którą pójdzie nakaz zmian edukacji dzieci w szkołach, by przyjmowały takie założenie. A jest ono, zdaniem ministra, z gruntu fałszywe.

Przypomnijmy, że informację o pracach nad wypowiedzeniem Konwencji antyprzemocowej podała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Inicjatywę popiera też wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Informacja wzbudziła ogromne poruszenie w całym kraju, a w wielu miastach – także w Poznaniu – odbyły się protesty przeciwko wypowiedzeniu konwencji.

Przypomnijmy, że Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska, ponieważ została podpisana w Stambule) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Zgodnie z zapisami Konwencji, ponieważ istnieje związek między przemocą i nierównym traktowaniem a stereotypami i dyskryminacją, należy walczyć także z nimi, by skuteczniej przeciwdziałać przemocy.

Konwencja stanowi też, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie są żadnym usprawiedliwieniem dla przemocy. W tym celu Konwencja wprowadziła definicję płci społeczno-kulturowej oznaczającej standardowe i społecznie uznawane role i zachowania dla danej płci.

el

Dodaj komentarz

avatar