Poznań: Mieszkańcy Sołacza przekazali petycję władzom miasta. Chcą lepszej ochrony

Protest ROD Bogdanka 1
Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, otrzymał od mieszkańców Sołacza petycję. Proszą w niej, by władze miasta uwzględniły uwagi mieszkańców w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pod petycją podpisało się ponad tysiąc osób.

Mieszkańcy chcą w ten sposób uchronić najcenniejsze fragmenty swojej dzielnicy przed zabudową. Rabunkowa deweloperka zniszczyła już wiele fragmentów Sołacza, pod budowę domów – koszmarków wycięto wiele drzew i zniszczono wiele unikatowych enklaw zieleni. Ostatnio wiele się mówi o zabudowie terenów ROD „Bogdanka” i doliny samej rzeki, a proponowane rozwiązania pozwolą uchronić ten teren.

Mieszkańcy chcą zatrzymać ten proceder i dlatego 4 marca wręczyli Bartoszowi Gussowi petycję, by radni jak najszybciej uchwalili plany miejscowe dla Sołacza – i żeby w nich uwzględnili uwagi mieszkańców. Mieszkańców wspiera poseł Franciszek Sterczewski, którego zdaniem tak cenna i piękna dzielnica jak Sołacz, będąca w dodatku częścią Zachodniego Klina Zieleni, powinna być pod szczególną ochroną.

Mieszkańcy Sołacza pod wodzą swojej rady osiedla postulują, żeby w planie teren wzdłuż estakady Pestki był zapisany jako teren zielony, a nie pod zabudowę. Chcą też lepszej ochrony terenów zieleni poprzez na przykład precyzyjne zapisy co do możliwości lokalizacji miejsc postojowych.

Zastępca prezydenta petycję przyjął i stwierdził, że większość uwag w niej zawartych jest zgodna ze strategią miasta Poznania. Jeśli podczas trwających konsultacji społecznych nie wyłonią się nowe problemy, wówczas za kilka miesięcy Sołacz w rejonie doliny Bogdanki zyska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ochroni tę część dzielnicy – miejmy nadzieję, że skutecznie – przed zakusami deweloperów.