Poznań: Marszałek Marek Woźniak zapowiedział kontrolę WARP

Marszałek Marek Woźniak, Krzysztof Urbaniak, prezes WARP fot. UMWW
Podjęcie takiej decyzji jest efektem wątpliwości i protestów dotyczących procedury przeprowadzenia naboru wniosków przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wsparcie grantowe z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej, jak wyjaśnił marszałek.

Kontrolerzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sprawdzą przebieg procesu zgłaszania i przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. bootów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów – jak informowaliśmy, ten właśnie element budził najwięcej wątpliwości przedsiębiorców. Skontrolowany także będzie proces startu przyjmowania zgłoszeń.

– Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej, choć procedura weryfikacji dokumentów tych, którzy znaleźli się na liście grantobiorców, nie będzie na tę chwilę wstrzymana – zapowiedział marszałek. – Do zespołu kontrolnego zamierzam pozyskać niezależnych specjalistów z dziedziny informatyki, niezwiązanych ze strukturami WARP i Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że uda się w sposób wiarygodny zweryfikować to postępowanie.

Marszałek zwrócił się też z apelem do wszystkich, którzy są w stanie udzielić dodatkowych informacji w sprawie naboru i nieprawidłowości, które powinny być wyjaśnione w ramach planowanego audytu, by przesyłali te informacje w formie e-maila na adres
[email protected] Natomiast ci, którzy mają dowody na nieuczciwe działanie osób zaangażowanych w nabór, powinni powiadomić właściwe organy ścigania.

Jak informowaliśmy, z apelem do marszałka o wyjaśnienie sprawy zwrócił się już wojewoda Łukasz Mikołajczyk, a także poseł Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej. Poseł przygotował także interpelację do wicepremier Jadwigi Emilewicz i poprosił ją o ocenę zasad przyznawania grantów i efektów jego rozdysponowania, a także o informację na temat działań, jakie zamierza w tej sprawie podjąć.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: