Czy na Jeżycach w Poznaniu powstanie stacja kolejowa?

Bartłomiej Wróblewski 1

Od ponad trzech lat mówi się o potrzebie wybudowania stacji kolejowej na Jeżycach, a od ponad roku trwają dyskusje nad zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. I jak dotąd – na mówieniu się kończy.

Temat wywołał ponad trzy lata temu, w styczniu 2020 roku, Marek Jerzak, radny osiedla Jeżyce, który zainteresował pomysłem posła Bartłomieja Wróblewskiego. Przez Jeżyce przechodzą dwie linie kolejowe, na Piłę i na Szczecin, a z obu tych kierunków przyjeżdża do pracy do Poznania sporo osób, które chętnie wysiadałyby wcześniej niż na stacji Poznań Główny, by dotrzeć do pracy, na przykład na Piątkowie, samych Jeżycach czy innych dzielnicach, do których nie sposób dojechać pociągiem – ale które są dobrze skomunikowane z Jeżycami miejską komunikacją. Tymczasem przed Poznaniem Głównym do dyspozycji mają tylko stację Poznań Wola i Poznań Kiekrz. Ani jedna, ani druga nie zapewnia wygodnej przesiadki.

Stacja na Jeżycach – ale gdzie?

Jeżyce to dość ciasno zabudowana dzielnica, także przy torach kolejowych, a na jednym z ostatnich wolnych terenów wybudowano przedłużenie ulicy św. Wawrzyńca.

Poseł Bartłomiej Wróblewski, zainteresowany sprawą przez radnego Jerzaka, mówił wówczas, że PKP PLK zobowiązały się przeprowadzić analizy i konsultacje w tej sprawie. A w czerwcu tego samego roku poinformował, że przystanki mogłyby powstać w ramach programu „200 Przystanków Prezydenckich” – i napisał w tej sprawie do prezydenta. Wstępną lokalizacją przystanku byłyby okolice Niestachowskiej. To dość daleko od centrum dzielnicy, ale nie o centrum, z tramwajami i autobusami, tu chodzi.

Przystanek jest ważny dla nowych Jeżyc, tych wszystkich osiedli, które tu powstają w okolicach torów – mówił wówczas poseł Wróblewski. – Ten przystanek pozwoli ograniczyć transport samochodowy, jest to dla Rady Osiedla Jeżyce priorytetowa inwestycja. Jeśli chcemy, żeby centrum miasta odżyło, to musimy ograniczać transport samochodowy na rzecz transportu publicznego. Dodatkowe przystanki zwiększą też możliwości rozwoju poznańskiej kolei metropolitalnej.

Trzy lata minęły. I nic

Tymczasem upłynęły już ponad trzy lata od powstania pomysłu – a stacja nadal pozostaje w sferze wyłącznie marzeń. Rada Osiedla Jeżyce podtrzymuje swoją chęć budowy przystanku kolejowego, ale problemem jest lokalizacja.

W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania zaplanowano dwa przystanki na Jeżycach: jeden na wysokości ulicy Grudzieniec, drugi – Niestachowskiej. Jeżyccy radni, choć wcześniej była mowa o jednym tylko przystanku, teraz uważają, że powinno być ich więcej.

Jak powiedział Głosowi Wielkopolskiemu Krzysztof Koch, przewodniczący Rady Osiedla Jeżyce, dwie stacje to za mało, żeby mówić o realizacji idei kolei aglomeracyjnej. Przystanki powinny się znajdować najdalej kilometr od siebie, a tu mamy odległość 3 kilometrów. No i zdaniem radnych proponowane lokalizacje znajdują się daleko od skupisk ludzkich.

Z tym akurat można polemizować: od strony Sołacza rzeczywiście mamy zabudowę jednorodzinną, a potem las nad Rusałką. Ale od strony samych Jeżyc, akurat w tych dwóch lokalizacjach dosłownie lawinowo powstają nowe osiedla, choćby wzdłuż ulicy św. Wawrzyńca, i starej, i nowej. Mieszkańcy tych osiedli mieliby do przejścia kilkaset metrów do stacji – mniej więcej tyle samo, co do tramwaju na Dąbrowskiego.

Radni chcieliby przystanku na wysokości wylotu św. Wawrzyńca w Kościelną, a dodatkowy przystanek powinien się znaleźć na wysokości ulicy Roosevelta, na przykład w tzw. „dziurze toruńskiej”. Jednak tu problemem mogłoby być planowane przedłużenie św. Wawrzyńca, które miałoby dochodzić aż do ulicy Pułaskiego. Miasto chciałoby także wybudować dodatkowy wiadukt pod torami w ciągu ulicy Kościelnej. Co prawda to są odległe plany, bo władze Poznania nie mają na razie pieniędzy na te realizacje, no i nie mają też zgody PKP – ale trzeba je brać pod uwagę, planując ulokowanie przystanku na terenie przyszłej drogi albo przyszłego wiaduktu.

Podziel się:

Ostatnio dodane: