Wojewoda obiecał pomoc mieszkańcom zawalonego budynku. „Skupiamy się na tym, by rządowa pomoc była jak najszersza”

wybuch, Sędziniec, Michał Zieliński fot. WUW

Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, podczas wizyty w Sędzińcu w powiecie pilskim, gdzie doszło do zawalenia budynku mieszkalnego, obiecał pomoc poszkodowanym. Ale podkreślił też, że pomóc powinien również samorząd.

Przypomnijmy: 19 kwietnia w dwukondygnacyjnym budynku w miejscowości Sędziniec w powiecie pilskim doszło do wybuchu, prawdopodobnie gazu. Budynek został kompletnie zniszczony, a 4 osoby spośród mieszkańców odniosły obrażenia. Jedną trzeba było wydostać spod gruzów budynku, do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR. Budynek liczył cztery mieszkania, w których mieszkało 12 osób, w tym pięcioro dzieci. Wszyscy zostali bez dachu nad głową.

20 kwietnia na miejsce zdarzenia udał się wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Podczas konferencji prasowej wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podsumował działania służb oraz poinformował o aktualnej sytuacji poszkodowanych.

– Sytuacja jest przeze mnie na bieżąco monitorowana, jestem w stałym kontakcie z właściwymi służbami obecnymi w miejscu tragedii – zapewnił wojewoda. – Wszystkim osobom poszkodowanym udzielone zostało wsparcie psychologiczne. Aktualnie skupiamy się na tym, aby organizowana pomoc rządowa była możliwie jak najszersza oraz jak najszybciej udzielona ofiarom tragedii.

Jak poinformował Michał Zieliński, doraźnie zabezpieczone zostaną środki na wyposażenie szkolne dla dzieci, możliwe jest także pozyskanie dopłaty ze środków rezerwy ogólnej będących w gestii premiera Mateusza Morawieckiego. Jednak, jak podkreślił wojewoda, w przypadku zdarzeń o charakterze lokalnym, czyli dotyczących pojedynczych budynków mieszkalnych na terenie poszczególnych gmin, które nie mają charakteru klęski żywiołowej – środki finansowe na pomoc bezpośrednią dla poszkodowanych rodzin powinny być przyznane w formie zasiłku celowego z budżetu danego samorządu. To zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

– W sytuacjach szczególnych gmina może zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie zadań własnych
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w zdarzeniu losowym – wyjaśnił wojewoda. – Wniosek jest konstruowany w oparciu o art. 115 ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu: Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Po otrzymaniu takiego wniosku i jego analizie to wojewoda występuje do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe poszkodowanych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: