Wapno: Są pieniądze na rekultywację kopalni soli

Wojewoda Michał Zieliński, Wapno, fot. WUW

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał dziś wójtowi gminy Wapno symboliczną promesę na sfinansowanie dokumentacji planistycznej niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rekultywacją kopalni.

Przypomnijmy: dawna kopalnia soli znajdująca się w gminie, jest od lat zamknięta. Ale z czasem  do wyrobisk wdarła się woda i na terenie gminy dochodzi do powstawania zapadlisk. W wyniku powstania jednego z nich trzeba było zamknąć miejscowe przedszkole, bo znajdowało się blisko zapadliska.

Pokopalniane przestrzenie znajdują się także pod samym Wapnem, dlatego podjęcie prac przeciwdziałających powstawaniu kolejnych zapadlisk jest tak ważne. Jednak by gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie takich prac, musi najpierw mieć plan działań i dokumentację techniczną. A to zbyt duży koszt dla niewielkiej gminy. Postanowił temu przeciwdziałać Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, który sprawdził sytuację na miejscu w lutym tego roku, gdy w gminie doszło do powstania kolejnego zapadliska.

W czerwcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór na dofinansowanie w 2021 roku wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych w tym m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje. Wójt gminy Wapno złożył wniosek w tym konkursie – i gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 108 tys. zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Przeciwdziałanie zagrożeniom geośrodowiskowym wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopali soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktur”.

Planowany koszt przedsięwzięcia to 135 300 zł, a kwota zaplanowana przez WFOŚIGW wynosi 108 240 zł, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Zakończenie prac projektowych w zakresie rekultywacji planowane jest na I kwartał 2022 r. A dokumenty opracowane dzięki temu dofinansowaniu pozwolą gminie ubiegać się o pomoc finansową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na działania zmierzające do zmiany trudnej dla gminy Wapno sytuacji związanej z degradacją terenów gminy w związku z pokopalnianym wysadem solnym.

Podziel się: