Wojewoda otrzymał już formalny sprzeciw Prokuratury okręgowej w Poznaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę zamku w Stobnicy. – Trwa analiza stanu faktycznego i prawnego – wyjaśnia Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody.

Przypomnijmy: inwestycja spółki D.J.T z Poznania (spółka należy do Dymitra i Tymoteusza N.) powstała na terenie działki leżącej w obszarze Natura 2000, w samym sercu Puszczy Noteckiej, między Obornikami a Obrzyckiem. Powstaje niezgodnie z prawem – doniesienie do prokuratury złożyło ministerstwo środowiska z powodu przekroczenia rozmiarów inwestycji wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków. Natomiast dane zebrane przez prokuratorów wykazują, że uzyskanie zezwoleń na budowę nastąpiło w wyniku przestępstw i z rażącym naruszeniem prawa.

Czy rzeczywiście? To właśnie bada wojewoda – wpłynął do niego sprzeciw Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w sprawie decyzji Starosty Obornickiego z dnia 20 maja 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji w Stobnicy. Wniosek prokuratury dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na rażące naruszenie prawa oraz wstrzymania jej wykonania.
– Wojewoda wielkopolski podjął już działania – zapewnia Tomasz Stube. – Obecnie trwa analiza stanu faktycznego i prawnego, poprzedzająca postępowanie administracyjne.

Prokuratura zatrzymała już siedem osób w tej sprawie, jednak niezależnie od jej działań wojewoda Łukasz Mikołajczyk może unieważnić pozwolenie na budowę zamku na obszarze Puszczy Noteckiej.

WUW, el