Poznań: Tysiąc drzew przy rondzie Rataje? Miasto mówi: „nie”

rondo Rataje fot. A. Rataj
Podczas przebudowy ronda Rataje trzeba było wyciąć około stu drzew. Radny Andrzej Rataj walczył o ich zachowanie, a gdy się nie udało, zaproponował posadzenie tysiąca nowych. Ale władze miasta nie wyraziły zgody.

Radny od początku zwracał uwagę, że bardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby przesadzenie drzew. Ale do tego również nie udało mu się przekonać władz miasta.
– Nie dokonano przesadzenia drzew, i to pomimo istnienia takiej możliwości chociażby w odniesieniu do części drzew na obszarze inwestycji – informuje radny – co jest szczególnie smutne dla każdego, kto ma świadomość ogromnej potrzeby ochrony drzew w naszym mieście.

Dlaczego to takie ważne, skoro i tak, zgodnie z prawem, na miejsce wyciętych drzew inwestor i tak musi zasadzić nowe?
– Nowe, nieduże drzewa, sadzone nawet w znacznej liczbie, przez wiele lat nie zrekompensują walorów usuwanych dużych kilkudziesięcioletnich czy starszych drzew – tłumaczy radny Rataj. – Na przykład: jedno duże drzewo wytwarza tyle tlenu ile kilkadziesiąt małych drzew, małe drzewa w małym zakresie chronią przed słońcem i w małym zakresie są naturalnymi klimatyzatorami. Skoro tak, to obecnie powinny zostać podjęte intensywne działania mające na celu dokonanie nasadzeń zastępczych w postaci drzew o jak największych dostępnych rozmiarach oraz w liczbie wielokrotnie wyższej od liczby wyciętych drzew. Liczba nowych drzew powinna być zatem co najmniej 10 razy większa od liczby wyciętych drzew. Stąd jeżeli wycięto około 100 drzew, to powinno zostać posadzonych około 1000 drzew.

Zdaniem radnego nowe drzewa powinny zostać nasadzone w otoczeniu ronda Rataje, tak aby tworzyć naturalne zielone otoczenie dla miejsca o natężeniu ruchu pojazdów w stopniu jednym z najwyższych w naszym mieście. W ten sposób możliwe byłoby stworzenie wielkiej zielonej naturalnej osłony dla osiedli mieszkaniowych w rejonie ronda. Nie wszystkie drzewa z tysiąca udałoby się tam zmieścić, ale na pewno sporo – a dla pozostałych na pewno dałoby się znaleźć miejsce w pobliżu ronda. Byłby to także sygnał dla mieszkańców i innych inwestorów, że władze miasta poważnie traktują ochronę środowiska i swoje własne deklaracje dotyczące ochrony drzew w mieście w ramach przygotowań do zmian klimatycznych.

Jednak okazało się, że nasadzenie tysiąca drzew nie będzie możliwe. Bo decyzja środowiskowa określa, ile trzeba posadzić nowych drzew w zamian za stare – tyle więc zostanie posadzonych. Tak wynika z uzyskanej odpowiedzi na interpelację radnego, którą podpisał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

„Wskazane miejsca tych nasadzeń uwzględniają obszar inwestycji, który jednak jest ograniczony przez rozbudowę układu drogowego, budowę ścieżek rowerowych, chodników oraz dodatkowych pasów ruchu, a także typ bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji, szczególnie na terenie osiedla Piastowskiego oraz dworca autobusowego Rataje, a także na terenie Górnego Tarasu Rataj (rejon ulicy Piaśnickiej oraz teren osiedli Lecha i Czecha)” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Tak więc – jak wskazuje decyzja środowiskowa – w granicach projektowanych pasów drogowych ulic objętych inwestycją zostaną posadzone 34 drzewa oraz 2354 krzewów. Kolejne 35 drzew znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji – na terenie os. Piastowskiego oraz dworca autobusowego Rataje, 30 drzew na terenie Górnego Tarasu Rataj (rejon ul. Piaśnickiej oraz os. Lecha i Czecha) i do 20 drzew na terenie parku nad Wartą, w ramach rezerwy terenowej.

Jak zwraca uwagę prezydent miasta, sadzenie drzew w obszarze silnie zurbanizowanym jest procesem złożonym i niełatwym, między innymi ze względu na przepisy prawa budowlanego, wytyczne gestorów sieci podziemnych, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i innych instytucji. Ponadto ze względów bezpieczeństwa z sadzenia drzew wyłączone są obszary tak zwanych kątów widoczności przy wszystkich skrzyżowaniach i wjazdach (drzewo nie może ograniczać widoczności kierowcy, który włącza się do ruchu na skrzyżowaniu). Istotnym ograniczeniem dla wykonania nasadzeń są istniejące sieci i instalacje podziemne.

Posadzenie większej liczby drzew, niż wymagana decyzją środowiskową, nie zostało uwzględnione w budżecie przedmiotowej inwestycji.

Mat. pras., el

Podziel się:

Ostatnio dodane: