Poznań: Park Jana Pawła II czy Łęgi Dębińskie? Radni z Wildy chcą zmiany nazwy

Krzyż Papieski
Po działaczach Lewicy Razem teraz także niektórzy radni osiedla Wilda zamierzają walczyć o zmianę nazwy parku im. Jana Pawła II. Chcą, by to znów były Łęgi Dębińskie.

Z taką inicjatywą, przypomnijmy, wystąpili już w listopadzie poznańscy politycy Lewicy Razem, składając petycję o zmianę nazwy do prezydenta Poznania. Powodem była publikacja Raportu Watykańskiego przez Stolicę Apostolską, z którego wynika, że Jan Paweł II wiedział o przestępstwach seksualnych popełnianych przez księży, ale nie podejmował żadnych działań, by temu zapobiec – i dawał wiarę tym księżom, gdy mówili, że to tylko oszczerstwa.
– Jako Lewica Razem uważamy, że niewłaściwe jest, by taka osoba, mimo pozycji, jaką zajmowała w kościele i władzy, nieomylności, jaką teoretycznie powinna mieć, była patronem parku w Poznaniu, szkół i jego honorowym obywatelem – mówiła wówczas Zuzanna Żak, członkini Lewicy Razem.

Teraz wątek podjęła Rada Osiedla Wilda, która zamierza zająć się tematem na swojej najbliższej sesji, czyli 21 stycznia. Taki wniosek złożył radny Daniel Łubiński, który uważa tak jak Lewica Razem, że park nie powinien nosić imienia papieża ze względu na Raport Watykański. Radny zwraca tez uwagę, że i tak nikt z Wildy nie używa tej nazwy. Wszyscy nadal mówią Łęgi Dębińskie i taka nazwa, jego zdaniem, powinna pozostać. „To nazwa rdzenna, ugruntowana w osiedlowym uzusie językowym oraz miejskiej toponimii” – pisze radny.

Jaką decyzję podejmą osiedlowi radni – okaże się 21 stycznia. jednak werdykt rady osiedla nie jest wiążący dla Rady Miasta Poznania – a to ona podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. I zapewne się nią zajmie, skoro to już drugie gremium, które podnosi konieczność zmiany nazwy parku…

Warto przy okazji przypomnieć, że Jan Paweł II w Poznaniu patronuje też ulicy i szkole podstawowej. Lewica Razem jednak nie wystąpiła o zmiany nazw tych miejsc ze względu na koszty i utrudnienia dla mieszkańców.

Podziel się: