Poznań: Ordo Iuris zamierza wystąpić przeciwko „Polityce równościowej i antydyskryminacyjnej UAM”

Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Zdaniem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris dokument przyjęty przez senat UAM jest niezgodny z prawem. Prawnicy Ordo Iuris zamierzają wnioskować o jej unieważnienie do ministra Czarnka.

Jak poinformowało Radio Poznań, Nikodem Bernaciak z Ordo Iuris jest zdania, że „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” narusza szereg aktów prawa krajowego i międzynarodowego. Powtórzył także argumenty Młodzieży Wszechpolskiej, która także protestowała przeciwko dokumentowi, a także Akademickiego Klubu im. Lecha Kaczyńskiego, który również wystosował list z protestem – że dokument może prowadzić do ograniczania wolności słowa i prowadzenia badań naukowych.

Jako przykład podał prof. Jacka Kowalskiego, który miał otrzymać tytuł Zasłużonego dla Miasta Poznania. Jednak radni, ze względu na jego kontrowersyjne poglądy, którym dawał wyraz publicznie, zagłosowali przeciwko otrzymaniu przez niego tego tytułu. Zdaniem Nikodema Bernaciaka to dowód na to, że gdyby osoba zatrudniona na danej uczelni miała wyrazić w przestrzeni publicznej jakieś poglądy niezgodne z ideologiczną linią, którą prezentuje uczelnia, to mogłaby zostać za to pociągnięta do odpowiedzialności.

Warto jednak podkreślić, że tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania przyznaje nie uczelnia, a radni, których nie obowiązuje „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM”. Nie są przecież pracownikami tej uczelni, więc nie kierują się jej wskazaniami. W przypadku profesora Kowalskiego zadecydował więc nie dokument UAM, ale poglądy naukowca.

Nikodem Bernaciak powiedział Radiu Poznań, że gdyby uniwersytet chciał wdrożyć ten dokument, to Ordo Iuris złoży wniosek do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, aby uchylił dokument.

Przypomnijmy, że w sprawie wątpliwości co do zawartości dokumentu wypowiedziała się także już prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM.
„Komentarze, które próbują sprowadzić zapisy dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” wyłącznie do kwestii związanych z problemami płci czy orientacji seksualnej, mijają się z duchem tego dokumentu” – poinformowała w opublikowanym stanowisku. – „Przeciwdziałanie dyskryminacji dotyczy wielu zjawisk, takich jak: prześladowanie z powodu wyznania, rasy, narodowości, wieku, stanu zdrowia, wyglądu etc. Określają to polskie i europejskie zapisy prawne. Celem powstającego dokumentu jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni w imię poszanowana godności każdego człowieka, każdego członka społeczności akademickiej bez względu na jego poglądy, przekonania, wyznanie, płeć, orientację seksualną, pochodzenie, wiek, stan zdrowia”.

Podziel się: