Jacek Jaśkowiak fot. UMP

Poznań: Miasto zawiadomiło prokuraturę. W sprawie Poczty Polskiej

Prezydent Jacek Jaśkowiak zawiadomił Prokuraturę Rejonową Poznań – Stare Miasto o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu przez spółkę Poczta Polska S.A.

Chodzi o mail, który w nocy 23 kwietnia w nocy na urzędową skrzynkę poczty elektronicznej urzędu miasta. Nie był podpisany wymaganym w przypadku oficjalnych dokumentów, podpisem elektronicznym. Nie zawierał także skanu aktu prawnego, na który powoływał się anonimowy autor wiadomości. Nadawca maila wnioskował w nim, aby przekazać Poczcie Polskiej, zawierający dane osobowe, spis wyborców miasta Poznania.

Kolejne pismo w tej sprawie Urząd Miasta Poznania otrzymał w piątek, 24 kwietnia. Tym razem zostało ono wysłane za pośrednictwem platformy ePUAP i było opatrzone podpisami elektronicznymi Andrzeja Bodzionnego oraz Tomasza Cicirko, wiceprezesów Poczty Polskiej. W przesłanym dokumencie wiceprezesi spółki wnioskują o przekazanie danych ze spisu wyborców, w tym m.in. nazwisk, numerów PESEL czy adresów.

Prezydent Jacek Jaśkowiak zdecydował, że nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców, o czym informowaliśmy – i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu. Chodzi tu o podżeganie do popełnienia czynów zabronionych w związku z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz z art. 231 § 1 i art. 266 § 2 Kodeksu karnego.

Oto fragment pisma wysłanego do Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto:

“Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez spółkę Poczta Polska S.A. przestępstw:

– z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny tj. podżegania Prezydenta Miasta Poznania do bezprawnego przetwarzania danych osobowych wyborców wpisanych do spisu wyborców prowadzonego przez Miasto Poznań poprzez bezprawne przekazanie ww. danych osobowych spółce Poczta Polska S.A.;

– z art. 266 § 2 w zw. z art. 18 § 2 k.k., tj. podżegania Prezydenta Miasta Poznania (funkcjonariusza publicznego) do ujawnienia osobie nieuprawnionej (spółce Poczta Polska S.A.) informacji (danych osobowych), które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a których ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes;

– z art. 231 § 1 w zw. z art. 18 § 2 k.k., tj. podżegania Prezydenta Miasta Poznania (funkcjonariusza publicznego) do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz działania na szkodę dla interesu publicznego i prywatnego poprzez bezprawne przekazanie spółce Poczta Polska S.A. danych osobowych ze spisu wyborców.

Proszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie. W szczególności proszę o przeprowadzenie dowodów z przedstawionych dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego pisma”.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze