prezydent Jacek Jaśkowiak fot. UMP

Poznań: Miasto nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców

Taką decyzję, po konsultacjach prawnych, podjął prezydent Jacek Jaśkowiak. Jego zdaniem byłoby to niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, to samorządy realizują zadania związane z organizacją wyborów. Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie oddają tych obowiązków Poczcie Polskiej, tym samym postanowiłem odmówić wydania spisu – podkreśla prezydent miasta.

Jest to odpowiedź na kolejne pismo, w sprawie przekazania spisu wyborców, jakie otrzymali samorządowcy w całej Polsce. Do Urzędu Miasta Poznania wiadomość przyszła w piątek, 24 kwietnia za pośrednictwem platformy ePUAP. Pismo jest opatrzone podpisami elektronicznymi Andrzeja Bodzionnego oraz Tomasz Cicirko, wiceprezesów Poczty Polskiej. W przesłanym dokumencie wnioskują oni o przekazanie danych ze spisu wyborców, w tym m.in. nazwisk, numerów PESEL czy adresów.

O swojej decyzji prezydent Jacek Jaśkowiak poinformował Pocztę Polską w poniedziałek. W piśmie do Andrzeja Bodzionnego oraz Tomasza Cicirko, wiceprezesów spółki zaznaczył, że jako organ administracji publicznej jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i odmawia przekazania danych.

– W opinii służb prawnych Urzędu Miasta Poznania, jak i zewnętrznych podmiotów, art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzja Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia, na które powołuje się Poczta Polska nie stanowią odpowiednich podstaw prawnych pozwalających nam na udostępnienie jej tych danych – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Ponadto w decyzji premiera, na którą powołuje się wnioskodawca, nie ma mowy o spisie wyborców. Dane zawarte w spisie nie mieszczą się bowiem w pojęciu “czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie niezbędnych zasobów materialnych i kadrowych”.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta RP. Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przekazują zadań z zakresu ich organizacji Poczcie Polskiej. Nie ma również obowiązującego aktu prawnego, który przewidywałby powszechne głosowanie korespondencyjne.

– Ustawa z 6 kwietnia o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ma zakończonej procedury ustawodawczej, tym samym nie może stanowić podstawy działania władzy publicznej – zaznacza prezydent miasta.

Poczta Polska jako operator pocztowy może otrzymać dane osobowe pod warunkiem, że dane te byłyby potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, bądź były potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

– Pierwsza przesłanka nie jest na dzisiaj spełniona, ponieważ odpowiednia ustawa jest jeszcze procedowana w Senacie. Druga przesłanka natomiast wymaga istnienia przepisów rangi ustawowej, które regulowałyby te obowiązki, a takiej ustawy także nie ma – dodaje Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Samorządy sporządzają spis wyborców zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców. Poczta Polska natomiast chce, aby przekazać dane wyborców według wyznaczonego we wniosku układu, nie zaś według obowiązujących regulacji. Należy tu także dodać, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania od samorządów sporządzania nowych rodzajów dokumentów.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze