Poznań: Kolejne próchnowisko powstało w miejskim parku

próchnowisko fot. ZZM

Po pierwszym próchnowisku w parku Kasprowicza mamy już drugie, na urokliwych terenach wokół górczyńskich stawów przy ulicy Odległej. „Martwe drewno pozostaje w terenie, dając początek nowym istnieniom” – przypomina ZZM. Tym samym zwiększa się bioróżnorodność w mieście.

Na terenie przy ul. Odległej usunięto 13 drzew, były to głównie topole i śliwy mirabelki.
„Drzewa były martwe, więc ze względów bezpieczeństwa konieczne było ich usunięcie” – tłumaczy ZZM. – „Podobnie w parku Kasprowicza, gdzie Zarząd Zieleni Miejskiej, wspólnie z mieszkańcami i aktywistami, wytypował do usunięcia 22 rośliny. To 13 klonów srebrzystych, 4 klony pospolite, 1 lipa drobnolistna, 2 jarzęby, 1 klon jesionolistny i 1 topola kanadyjska”.

I też tak samo jak w parku Kasprowicza Zarząd Zieleni Miejskiej część drzew pozostawił na miejscu ścięcia, niektóre jako sam pień, by zwiększyć bioróżnorodność. Pozostawione drzewa próchniejąc mogą być miejscem bytowania dla wielu gatunków owadów i bezkręgowców.

Podziel się:

Ostatnio dodane: