Poznań: Karta Równości Kobiet i Mężczyzn uchylona przez sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę miasta Poznania na uchylenie przez wojewodę Łukasza Mikołajczyka Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Uchwałę przyjęła w lutym Rada Miasta Poznania.

Z jakich powodów WSA oddalił skargę? Nie wiadomo. Jak informuje Radio Poznań, sędzia Jakub Zieliński, prezes WSA, poinformował tylko, że wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i zanim sędziowie nie podpiszą uzasadnienia – powody takiej decyzji sądu nie zostaną ujawnione.

Przypomnijmy, że Rada Miasta Poznania przyjęła Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w lutym tego roku. Karta ma na celu zintensyfikowanie działań w samorządach na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz podejmowania działań walczących z dyskryminacją wszelkiego rodzaju. Także tą dotyczącą orientacji seksualnej, co najbardziej wzburzyło przeciwników dokumentu.

Słowo „gender” i jego tłumaczenie na język polski, różnica między płcią biologiczną i kulturową przy zakwestionowaniu w ogóle istnienia płci kulturowej – to były argumenty prawej strony poznańskiej sceny politycznej przeciwko tej uchwale. A zawartą w Karcie deklarację o likwidowaniu stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji uznali za zamach na prawo rodziców do wychowywania dzieci według własnych przekonań i zasad.

Głosowanie odbywało się przy ostrym sprzeciwie środowisk prawicowych, które okupowały salę sesyjną. Niektórzy z protestujących posunęli się nawet do gróźb wobec radnych, a ten fakt został zgłoszony do prokuratury. Jednak wobec tego, że policji nie udało się zidentyfikować grożącego, mimo serii zdjęć i nagrań chętnie udostępnionych przez obecne na sali media – sprawa została umorzona.

Sprawa samej Karty miała jednak dalszy ciąg – w marcu wojewoda Łukasz Mikołajczyk stwierdził jej nieważność. Jego zdaniem rada przyjęła ją przekraczając swoje kompetencje, a przepisy, na które się powoływała, odnoszą się do innych sfer działalności samorządu niż te wskazane w Karcie. A ponieważ poznańscy radni nie zgodzili się z argumentacją wojewody – oddali sprawę do sądu.

I sąd właśnie zadecydował o oddaleniu skargi poznańskiego samorządu na decyzję wojewody. jak poinformowało radio Poznań, decyzja sądu jest bardzo zaskoczony Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, choć tak jak wszyscy nie zna jeszcze uzasadnienia wyroku. Gdy będzie ono znane, wówczas radni zapewne podejmą decyzję, co dalej. Bo mogą się jeszcze odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: