Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miasta Poznania przyjmującą Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

wojewoda Łukasz Mikołajczyk
Zdaniem wojewody uchwała rady miasta, która została przyjęta w lutym, istotnie narusza prawo – chodzi tu o przekroczenie zakresu kompetencji samorządu i brak właściwej podstawy prawnej.

Jak informuje Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego, przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania – jako podstawa podjęcia ww. uchwały – odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty

„Oznacza to, że akt ten i postulaty w nim zawarte nie mogą znaleźć swojego odzwierciedlenia w działalności prawodawczej organów gminy. Postanowienia przyjętego przez Radę Miasta dokumentu ingerują także w aspekt finansowy działania jednostek samorządu terytorialnego, karta zobowiązuje Prezydenta Miasta Poznania do planowania wydatków. Żaden przepis prawa nie upoważnia jakiegokolwiek podmiotu do wydawania wiążących dyspozycji w zakresie obligatoryjnego wydatkowania środków budżetowych” – wyjaśnił rzecznik.

O odrzucenie uchwały podczas wyjątkowo burzliwej sesji rady miasta – jak o tym informowaliśmy – apelowały m.in. Społeczna Rada Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” oraz Centrum Życia i Rodziny, których zdaniem karta zawiera „niebezpieczne postulaty ideologii gender”. Jednak radni zdecydowali się kartę przyjąć mimo protestów w sali sesyjnej. Jak można przeczytać w uzasadnieniu uchwały, karta ma być „formalnym wyrazem zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także deklaracją wdrażania na terenie Miasta wynikających z niej zobowiązań”

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym powstała w 2006 roku i jest zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy zrzeszającą samorządy lokalne z ponad 30 krajów Europy. Przyjęcie karty nakłada obowiązek wypracowania w ciągu maksymalnie dwóch lat równościowego planu działania i wdrożenia go w życie w założonym czasie.

WUW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: