Poznań: Jak będą działać – i wyglądać – ogródki gastronomiczne?

Teatralka fot. Sławek Wąchała
Większe i z niższymi opłatami. Zarząd Dróg Miejskich przygotował preferencyjne zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych w dobie koronawirusa.

Pakiet zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym ma wspomóc przedsiębiorców i zachęcić ich do wznowienia usług od 18 maja.

Pakiet zwiera następujące propozycje:

zmniejszenie opłat za wynajem powierzchni w pasie drogowym. Opłata zaproponowana przez Prezydenta Miasta Poznania to jeden grosz za metr kwadratowy do 30 czerwca i 50% obecnej stawki za następne miesiące tego sezonu. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta na najbliższej sesji 19 maja;

lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;

ogródki „satelitarne” dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach;

Restauratorzy, którzy w sezonie 2019 otrzymali więcej niż dwa mandaty (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 158/2020/P z dnia 26 lutego 2020r. ze zm.) będą mogli wystawić ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne w 2020 roku. Zgoda taka może jednak zostać cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli restaurator ponownie zostanie ukarany mandatem za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych.

Ten pakiet zasad zostanie przekazany do właścicieli barów, kawiarni i restauracji we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną tak, aby informacja trafiła do jak największej liczby przedsiębiorców.

Zainteresowanych restauratorów prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesyłanie wniosków o opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki dotyczącą ogródka lub stoiska promocyjnego bez zbędnej zwłoki. Wnioski takie należy składać na adres: [email protected] Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednocześnie, że nie ulegają zmianie wytyczne dotyczące estetyki ogródków gastronomicznych. W tym sezonie należy także szczególnie dbać o porządek w ogródkach i w ich najbliższym otoczeniu.

Nie zmieniają się również procedury uzyskiwania zgody na lokalizację ogródków i stoisk w pasie drogowym. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie ZDM.

O złagodzeniach restrykcji obowiązujących z powodu pandemii koronawirusa pisaliśmy tutaj.

ZDM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: