Poznań: Górczynka będzie użytkiem ekologicznym!

Z biegiem Górczynki fot. Sławek Wąchała

Poznańscy radni podczas dzisiejszej sesji przyjęli stanowisko w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na obszarze mokradeł w dolinie Górczynki. Zaapelowali też do prezydenta, by jak najszybciej przygotował stosowną uchwałę w tej sprawie.

Losy Górczynki i jej mokradeł, czyli terenów rozciągających się między ulicami Górecką a Dmowskiego na terenie dawnych ogrodów działkowych, budziła zaniepokojenie mieszkańców od dłuższego czasu. Informowali służby o zasypywaniu kolejnych odcinków mokradeł i budowie tam budynków mieszkalnych, dzikich wysypiskach śmieci i nielegalnej wycince drzew. Chcieli, żeby powstał tam park, a nie kolejne osiedla deweloperskie.

5 lutego tego roku mieszkańcy, ekolodzy i społecznicy pod wodzą Bartosza Gussa, zastępcy prezydenta Poznania wybrali się na spacer po tym terenie, sprawdzając, jak wygląda dolina Górczynki. Zastępca prezydenta zapewnił wówczas, że park powstanie, a miasto już przystępuje do prac związanych z jego utworzeniem.

1 lipca o stan prawny Górczynki i okolicznych terenów zapytał radny Andrzej Rataj, którego także niepokoiła możliwość ich zabudowy. „Czy miasto podejmuje jakieś działania, by ochronić i ocalić ten teren i jaką rolę widzi dla niego w przyszłości?” – pytał radny.

Odpowiedzią było stanowisko w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na obszarze mokradeł w dolinie Górczynki, którego projekt, w imieniu klubu radnych Koalicja Obywatelska Poznań, złożyła radna Małgorzata Dudzic-Biskupska. Jak poinformowała w mediach społecznościowych radna Anna Wilczewska – radni przyjęli stanowisko jednogłośnie.

Oto treść stanowiska:

„Radne i Radni Miasta Poznania zwracają się do Prezydenta z prośbą o bezzwłoczne przygotowanie uchwały ws. utworzenia użytku ekologicznego na terenie mokradeł w dolinie Górczynki w celu ich ochrony, zgodnie z sugestiami Panelu Obywatelskiego.

Tereny w sąsiedztwie doliny Górczynki przez długi czas podlegały osuszaniu i zagospodarowaniu. Obecnie jednak obszary te w coraz większym zakresie powinny być chronione, wobec postępujących zmian klimatu, przejawiających się w naszym mieście ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak: wysokie temperatury, długie okresy bez opadów deszczu, coraz większe susze, jak również nagłe zmiany temperatury, gwałtowne burze i bardzo intensywne opady.

Mokradła doliny Górczynki są niezwykle ważne dla lokalnej społeczności z uwagi na polepszanie mikroklimatu i umożliwianie codziennego kontaktu z przyrodą, co pokazał szczególnie ostatni czas pandemii. Tereny zielone wraz z mokradłami są niezwykle istotne dla zdrowia mieszkańców Poznania zwłaszcza w perspektywie niekorzystnych zmian klimatu.

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zwracamy się o wprowadzenie w nim zakazu zabudowy na terenie mokradeł w dolinie Górczynki. Jednocześnie postulujemy nadanie wysokiego priorytetu pracom nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w celu uniknięcia nadmiernej i niekontrolowanej zabudowy.
Powyższe stanowisko odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności, która od dawna wnioskuje o utworzenie użytku ekologicznego i objęcie ochroną mokradeł w dolinie Górczynki”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: