Sesja Rady Miasta fot. UMP

Poznań: Czy krzyż zniknie z sali sesyjnej? Prezydent odpowiada

O zdjęcie krzyża z sali sesyjnej zaapelowali do prezydenta radni Bartłomiej Ignaszewski i Wojciech Chudy podczas ostatniej sesji, składając stosowną interpelację. Co odpowiedział prezydent?

Zdaniem obu radnych krzyż wiszący w sali, w której stanowione jest świeckie prawo, jest niewłaściwy, ponieważ zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne powinny reprezentować neutralność religijną, światopoglądową i filozoficzną. Zawieszenie symbolu jednej religii jest więc nie tylko naruszeniem prawa, ale także świadectwem na różnicowanie przez władze miasta statusów związków wyznaniowych. Radni podkreślili, że nie chodzi tu o atak na kościół katolicki, ale o wolność od związków z jakąkolwiek religią.

Jak informuje Biuletyn Poznań, prezydent Jacek Jaśkowiak odpowiedział, że niejednokrotnie akcentował potrzebę rozdziału państwa i Kościoła w życiu publicznym, również w sferze ekonomicznej oraz neutralności i bezstronności władzy publicznej w kwestiach światopoglądowych czy przynależności religijnej, bo, jak uważa, w Polsce ta reguła jest często naruszana.

U niego samego w gabinecie i saloniku żadnych symboli religijnych nie ma, wiszą natomiast w pokojach i salach użytkowanych przez radnych Miasta Poznania, w których między innymi odbywają się posiedzenia komisji RMP. Krzyże pojawiły się we wskazanych pomieszczeniach Urzędu Miasta w okresie po transformacji ustrojowej dokonanej w Polsce po roku 1989, co ustaliły służby prezydenta w 2014 roku, kiedy Jacek Jaśkowiak zlecił przygotowanie takiej informacji, zaraz po objęciu urzędu.

Eksponowanie krzyża w pomieszczeniach publicznych, w tym salach obrad ciał przedstawicielskich zdaniem prezydenta narusza zasadę bezstronności religijnej władzy publicznej. Jednak są to pomieszczenia użytkowane przez Radę Miasta Poznania, chociaż to urząd miasta jest ich właścicielem. Prezydent uznał więc, że decyzja w tej kwestii powinna zależeć od radnych, więc pozostawia ją właśnie radnym. Jeśli zadecydują, że krzyże powinny zniknąć i takie stanowisko zostanie przekazane prezydentowi – wówczas on, jako organ wykonawczy, krzyże usunie. Nie wcześniej.

el

4.4 5 votes
Oceń artykuł
5 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze