Poznań: Będą stypendia dla studentów z Białorusi

TAK dla wolności, NIE dla tortur Białoruś fot. Sławek Wąchała
Poznańscy radni podczas sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę otwierającą drogę do przekazania poznańskim uczelniom środków finansowych na stypendia dla studentów z Białorusi.

Już na początku września poznańscy radni przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi deklarując solidarność i chęć wsparcia obywateli tego państwa oraz potępiając represje stosowane przez władze w Mińsku.

Pod koniec września projekt uchwały w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów z Białorusi przygotowali też radni Prawa i Sprawiedliwości zaznaczając, że będą się starać o wsparcie także w radzie powiatu poznańskiego i sejmiku województwa wielkopolskiego. Wcześniej wsparcie okazały też poznańskie uczelnie oferując studentom z Białorusi, którzy musieli przerwać naukę u siebie i wyjechać z kraju – bezpłatne studia w Poznaniu.

– Wiemy, że studenci z Białorusi mogą bezpłatnie studiować, uczelnie podjęły taką inicjatywę, ale w momencie, kiedy muszą nagle wyjechać z kraju trudno przyjąć, że mają się za co utrzymać tutaj albo że znajdą od razu pracę i zaaklimatyzują się – mówiła wówczas radna Klaudia Strzelecka. To dlatego, jej zdaniem stypendia byłyby niezbędne.

We wtorek, 29 września, pozostali radni uznali słuszność tej argumentacji i zgodzili się na ufundowanie przez Poznań stypendiów dla studentów z Białorusi. Projekt będzie realizowany przy współpracy z poznańskimi uczelniami, którym środki mogą zostać przekazane w formie dotacji.

W roku akademickim 2019/2020 na poznańskich uczelniach studiowało ok. 500 osób z Białorusi.

Warto dodać, że stypendia nie są jedyna formą wsparcia dla cudzoziemców, jaką zapewnia Poznań. W sierpniu tego roku stacjonarną działalność przy ulicy Półwiejskiej 17/27 rozpoczął Poznański Ośrodek Integracji POINT. W punkcie specjaliści pomogą w sprawach dotyczących legalizacji pobytu czy pracy w Polsce. Wyjaśnią zawiłości procedur administracyjnych, praw pracowniczych, pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej i psychologicznej, systemu edukacji i opieki przedszkolnej, a także innych kwestii związanych z codziennym życiem. Z pracownikami ośrodka można skontaktować się także telefonicznie – 503 979 758 lub mailowo – [email protected]

Cudzoziemcy przybywający do Poznania mogą skorzystać także ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ze wsparcia mogą korzystać cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku ze statusem uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej.  Program stypendialny dla studentów cudzoziemców prowadzi także Biuro Obsługi Inwestorów.

Informacje na temat działań miasta i pomocy świadczonej przez urząd oraz miejskie jednostki, udzielane są także za pośrednictwem miejskiej infolinii Poznań KONTAKT (tel. 61 646 33 44). Informacje w języku rosyjskim dostępne są na stronie.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: