Nowy układ linii tramwajowych w Poznaniu. Radni z Jeżyc są zaniepokojeni

remont, Most Teatralny fot. K. Adamska

Rada Osiedla Jeżyce przyjęła stanowisko w sprawie nowego stałego układu linii tramwajowych przygotowanego przez ZTM. Radni są zdania, że planowane przekierowanie linii nr 13 i 16 na Most Teatralny nadmiernie obciąży tę trasę, co w efekcie będzie skutkowało opóźnieniami.

Przypomnijmy: Zarząd Transportu Miejskiego przygotował nowy układ tras tramwajowych, który miałby wejść na stałe od stycznia 2024 roku. Zmiany w dotychczasowej sieci były, zdaniem ZTM, konieczne, ponieważ doszły nowe trasy, jak trasa na Naramowice i Unii Lubelskiej, oraz nowe rozwiązania, jak dwukierunkowy ruch na Gwarnej czy skręt w prawo z Towarowej w Święty Marcin. To wymaga zaplanowania na nowo całej sieci.

Jednak propozycja tej sieci przedstawiona przez ZTM nie wzbudziła, delikatnie mówiąc, entuzjazmu mieszkańców. Rady osiedli z Piątkowa, Winograd i Grunwaldu zaprotestowały na przykład przeciwko zmianie trasy linii nr 15, bo to spowoduje, że Piątkowo z Junikowem nie będzie miało żadnego bezpośredniego połączenia. Wątpliwości co do przyjętych rozwiązań było zresztą więcej.

Radny Paweł Sowa przygotował własną propozycję przebiegu nowych linii i zgłosił ją w interpelacji do prezydenta. Ale została ona odrzucona przez władze miasta. Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta, przypomniał, że nowa sieć została opracowana z uwzględnieniem postulatów mieszkańców zgłaszanych od wielu lat, a także możliwości technicznych i finansowych miasta. “W powyższe założenia i argumenty niestety nie wpisują się rozwiązania zaproponowane przez Pana Radnego” – podsumował zastępca prezydenta.

Teraz do grupy mającej wątpliwości, czy wszystkie zmiany są zasadne, dołączyła Rada Osiedla Jeżyce. Podczas sesji 26 października radni wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie.
“Zwróciliśmy uwagę na obciążenie odcinka ul. Roosevelta między Mostem Teatralnym a ul. Roosevelta, gdzie planowane jest przekierowanie linii nr 13 oraz nr 16” – napisali radni na swoim profilu na Facebooku. – “Oznacza to, że na pojedzie tam siedem obciążonych linii o wysokiej częstotliwości, a to może powodować spore opóźnienia. Konieczne jest stałe monitorowanie priorytetu dla tramwajów na tych węzłach i wprowadzanie ewentualnych poprawek, aby tramwaje przejeżdżały maksymalnie szybko. Ponadto należy skoordynować godziny odjazdów tramwajów różnych linii z przystanków leżących na Jeżycach (zwłaszcza Rynek Jeżycki) tak, by nie odbywały się w podobnym czasie, lecz wzajemnie się uzupełniały, zapewniając jak najczęstszy takt, w tym także w soboty i dni świąteczne”.

Zgodnie z propozycja ZTM linia nr 13 będzie kursowała przez Most Teatralny i Fredry w obu kierunkach. Linia nr 16, skoordynowana z linią nr 15, ma kursować przez Kaponierę i Święty Marcin. Oba tramwaje będą więc przejeżdżać przez skrzyżowanie Roosevelta i Dąbrowskiego, co oczywiście przełoży się na dodatkowe obciążenie Mostu Teatralnego. A on i tak jest najbardziej chyba uczęszczanym węzłem w mieście. Jeszcze przed remontem właśnie Mostu Teatralnego w rejonie zdarzały się tramwajowe korki w godzinach szczytu.

Jednak jak powiedział Głosowi Wielkopolskiemu Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy ZTM Poznań, na ulicy Roosevelta między Mostem Teatralnym a Kaponierą będzie kursowało tyle samo linii tramwajowych, co obecnie, czyli siedem. Dlatego nie należy się obawiać zbytniego obciążenia węzła. Rzecznik podkreślił też, że przedstawiony projekt nie jest ostateczny, ponieważ gdy nowy układ zostanie uruchomiony, to ZTM będzie monitorował, jak się sprawdza, jaka jest frekwencja i opinie pasażerów. Stosownie do tego będzie prowadzał zmiany.

Źródło: ROJ, Głos Wielkopolski

Podziel się: