KRRiT przedłużyła koncesję satelitarną dla TVN24

Wolne Media, Wolni Ludzie, Wolna Polska - Lex TVN - fot. Sławek Wąchała

Za przedłużeniem koncesji dla TVN24 głosowało czterech członków Rady, a jeden był przeciwny. KRRiT przyjęła też uchwałę, która ma – tak jak lex TVN – zmusić właściciela TVN, Grupę Discovery, do sprzedaży 51 proc. udziałów w spółce.

W uchwale podjętej przez KRRiT podkreślono, że „podmiot z siedzibą w Polsce, który jest zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego” nie jest uprawniony do posiadania koncesji. Jednak „mając na względzie dotychczasową praktykę stosowania prawa i wątpliwości interpretacyjne” należy najpierw wezwać taki podmiot do usunięcia naruszeń w tym zakresie.

Chodzi tu oczywiście o TVN, która należy w stu procentach do amerykańskiej Grupy Discovery poprzez spółkę holenderską Polish Television Holding. Sprzedaż 51 proc. udziałów sprawi, że Grupa Discovery straci kontrolę nad TVN, bo nie będzie już miała większości udziałów. W uchwale jest też zapis, że przewodniczący KRRiT ma obowiązek wezwania właścicieli spółek medialnych do usunięcia rzekomych naruszeń i wystąpić do premiera o „podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych”. A gdyby jakikolwiek organ państwowy miał wątpliwości co do tej interpretacji przepisów, to powinien odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, że obecna koncesja TVN24 obowiązuje do 26 września tego roku, a spółka już w lutym ubiegłego roku złożyła wniosek o jej przedłużenie. Przez ponad półtora roku KRRiT nie była w stanie przegłosować wniosku – dopiero we wtorek 21 września udało się jej to po raz pierwszy. W międzyczasie spółka zdążyła otrzymać holenderską koncesję na nadawanie TVN24.

Dzięki decyzji podjętej przez KRRiT TVN zachowa ciągłość nadawania programu TVN24 także po 26 września, bez względu na toczące się postępowania.

Warto dodać, że co prawda Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która uniemożliwia przyznanie koncesji na nadawanie mediom będącym własnością spółek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jednak Senat nowelizację ustawy odrzucił. Zgodnie z prawem nowelizacja musi teraz wrócić do Sejmu, ale kiedy to nastąpi – nie wiadomo.

Źródło: Business Insider Polska

Podziel się: