ZUS przypomina! Musisz to zrobić, żeby dostać rentę

ZUS fot. L. Łada

ZUS przypomina, że do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty i zaświadczenie ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli się spóźnią – nie dostaną renty za wrzesień.

To ma znaczenie zwłaszcza w przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy zaczynają naukę dopiero w październiku. Jeśli nie doniosą do ZUS zaświadczenia z uczelni do końca września – stracą rentę za wrzesień.

– Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów do końca października – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. – Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Taki dokument składa się raz na cały czas nauki, nie trzeba go donosić co roku – jedynie w tym przypadku, gdy nauka nie będzie kontynuowana.
– ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana – podkreśla Krystyna Michałek. – W przypadku zaprzestania dalszej edukacji, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Przypomnijmy, że renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a dłużej wówczas, gdy kontynuują naukę. Student może pobierać rentę do 25. roku życia, a jeśli 25. urodziny przypadną na ostatnim roku studiów, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów. Bez ograniczeń wiekowych natomiast rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy.