ZUS: 75 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

bezpieczeństwo pracy fot. ZUS
Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na ten cel przeznaczono w sumie 75 mln zł. Co ważne, wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).

Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą otrzymać nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

– W konkursie wybrane zostaną te projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy – mówi Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Jednak nie wszyscy mogą wziąć udział w konkursie – to oferta jedynie dla tych przedsiębiorców, którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także podatków i nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony projektu. Tam też można znaleźć listę niezbędnych dokumentów i poprosić o wyjaśnienia w przypadku wątpliwości. Wnioski można składać od 1 do 30 czerwca 2021 r.

Podziel się: