Zmiany w 500 plus. Gdzie trzeba składać wnioski?

Poznańskie Centrum Świadczeń fot. UMP

Od 1 stycznia, jak przypomina Poznańskie Centrum Świadczeń, już nie samorządy obsługują świadczenie wychowawcze 500 plus. Przejął je ZUS, dlatego wnioski o jego wypłatę trzeba składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Powodem zmiany jest nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Poznania nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z zakończeniem przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ i przejęciem tego zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych likwidacji uległ punkt obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. S. Małachowskiego 10 – i 66 miejsc pracy. Jednak większość pracowników PCŚ znalazła zatrudnienie w innych miejskich jednostkach.

„Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Poznańskie Centrum Świadczeń” – informuje PCŚ.

To nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o 500 plus. Od 1 stycznia rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o świadczenie wyłącznie przez internet, a pieniądze będą przekazywane wyłącznie bezgotówkowo, na podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Źródło: PCŚ