Wronki: Zakład karny i ośrodek kultury będą współpracować

podpisanie porozumienia w ZK we Wronkach fot. szer. Jolanta Żółkiewska
Bogatsza oferta zajęć dla osadzonych z jednej strony – i pomoc dla kultury z drugiej. Płk Artur Koczerba, dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach oraz Michał Poniecki, dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury, podpisali porozumienie o współpracy.

– Służba Więzienna nie funkcjonuje w oderwaniu od społeczeństwa, a mury więzienia nie są przeszkodą we współpracy jednostek penitencjarnych ze środowiskiem zewnętrznym – zapewniają pracownicy zakładu karnego we Wronkach. – Nowoczesny system penitencjarny wpływa na zmianę postaw życiowych osób pozbawionych wolności poprzez stosowanie szeregu oddziaływań penitencjarnych. Wśród nich ważną rolę pełnią zajęcia kulturalno-oświatowe. Pełny rozwój człowieka wymaga jego aktywności podejmowanej na różnych płaszczyznach. Dotyczy to zwłaszcza osób skazanych, spośród których znaczna część wywodzi się ze środowisk nieuczestniczących dotychczas w życiu kulturalnym.

Tak właśnie narodził się pomysł podpisania porozumienia z Wronieckim Ośrodkiem Kultury, by wzbogacić ofertę kulturalną dla osadzonych. Dzięki niemu wychowawcy do spraw działalności kulturalno-oświatowej w zakładzie karnym będą mieli możliwość poszerzenia swoich działań o dodatkowe formy pracy kulturalnej. Osadzeni natomiast otrzymają znacznie więcej możliwości racjonalnego wypełnienia czasu wolnego, rozwoju aktywności artystycznej -a także naukę akceptacji, tolerancji oraz pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Tekst: mł. chor. Paweł Morawiec/mjr Danuta Zielińska, ZK Wronki

Podziel się: