chor. Książek fot. ZK Wronki

Wronki: Funkcjonariusze zakładu karnego pomagają też po służbie

Płk Artur Koczerba, dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, podziękował mł. chor. Mariuszowi Książkowi i kpr. Krystianowi Kabacińskiemu za zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia oraz wyróżnił ich za godną naśladowania postawę.

Kadra zakładu karnego we Wronkach wykonuje swoje codzienne obowiązki ofiarnie i z pełnym zaangażowaniem. Ale, jak się okazuje, tę postawę i posiadane kompetencje funkcjonariusze potrafią wykorzystać również w czasie wolnym od służby.

15 czerwca na moście drogowym we Wronkach zasłabł przechodzień. Świadkowie zdarzenia, a wśród nich funkcjonariusz działu ochrony Zakładu Karnego we Wronkach, kpr. Krystian Kabaciński, przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po trwających ponad godzinę działaniach ratowniczych i przywróceniu funkcji życiowych, mężczyzna przewieziony został do szpitala.

Z kolei 23 czerwca 2020 r. w Pniewach mł. chor. Mariusz Książek, wychowawca działu terapeutycznego Zakładu Karnego we Wronkach był świadkiem agresywnego zachowania młodego mężczyzny wobec kobiety. Poszkodowana w pewnym momencie straciła przytomność. Funkcjonariusz wezwał napastnika do zaprzestania agresywnego zachowania oraz niezwłocznie przystąpił do udzielania kobiecie pierwszej pomocy. Po powiadomieniu służb ratunkowych monitorował stan zdrowia poszkodowanej do czasu przybycia zawodowych służb ratownictwa medycznego.

Mł. chor. Mariusz Książek jest dyplomowanym ratownikiem medycznym, w przeszłości pracującym w pogotowiu ratunkowym. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi funkcjonariuszami a także z osadzonymi, prowadząc liczne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasi funkcjonariusze po raz kolejny pokazali, że służba nie kończy się za murem.

Mjr Danuta Zielińska ZK Wronki
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska