Wniosek o decyzję środowiskową dla kolejnego odcinka S11 złożony

droga S11 fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Chodzi o odcinek S11 od Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego.

Odcinek liczy 49-kilometrów. Z kilku wariantów, w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne za najkorzystniejszy został uznany wariant przebiegu przyszłej trasy nr 4. On też został wskazany we wniosku jako preferowany. Budowa tego odcinka ma kosztować ok. 2 mld zł.

„Droga ekspresowa według wariantu 4, od węzła Jarocin do węzła Kotlin, przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo, po północno – wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 11” – czytamy w opisie GDDKiA. – „Następnie trasa przechodzi na południowo-zachodnią stronę DK11, a na wysokości Pleszewa przecina dwukrotnie linię kolejową nr 272 Poznań-Kluczbork. Na wysokości węzła Sobótka, droga ekspresowa ponownie wraca na stronę wschodnią DK11 i dalej, aż do węzła Ostrów Północ biegnie przez tereny rolnicze oraz kompleks leśny zlokalizowany za miejscowością Szczury. Na odcinku istniejącej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11, pomiędzy węzłami Ostrów Północ i Ostrów Wschód, na długości około 4,5 km, projektowana jest dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej”.

GDDKiA prowadzi obecnie prace przygotowawcze dla siedmiu odcinków S11: dwa odcinki czyli Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski – Kępno, już mają DŚU. Cztery kolejne odcinki: Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski czekają na jej uzyskanie. GDDKiA w tym roku planuje jeszcze złożyć wniosek o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła – Ujście.

Podziel się:

Ostatnio dodane: