Wielkopolska: Samorządy będą oszczędzać deszczówkę

Sześć wielkopolskich gmin zacznie retencjonować deszczówkę dzięki dotacjom od urzędu marszałkowskiego. Pieniądze pozwolą im na inwestycje w zbiorniki retencyjne i inne urządzenia, które pomogą zatrzymać wodę.

UMWW przygotował specjalny program dla gmin „Deszczówka”, dzięki któremu gminy będą mogły retencjonować i wykorzystywać wody opadowe z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych.

Z programu skorzysta gmina Września, która otrzyma 49 251 zł na realizację projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni”.  Gmina Dopiewo dostanie 50 000 zł na budowę systemu magazynowania wody opadowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie oraz drugie tyle na budowę systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Palędziu.

Gmina Wolsztyn otrzyma 44 087 zł na wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap II oraz 50 000 zł na wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap III.

Gmina Margonin dostanie 50 000 zł na realizację projektu „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin”, a gmina Oborniki tyle samo na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki”.

Gmina Czajków natomiast otrzyma 50 000 zł na realizację projektu „Wykonanie instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wody opadowej w celu nawodnienia terenu zielonego w Mielcuchach”.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: