Wielkopolska: Prezydent miasta napisał do premiera. W sprawie gazu

Leszno fot. UM Leszno

Mieszkańcy Leszna, którzy chcieliby się połączyć do sieci gazowej – regularnie otrzymują odmowy od PGNiG. Łukasz Borowiak, prezydent Leszna, wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego prosząc go o interwencję.

Problem leży w zbyt małej przepustowości leszczyńskiej sieci gazowej. PGNiG tłumaczy, że z tego właśnie powodu nie może podłączać do sieci nowych odbiorców. Ale to z kolei oznacza, że ani lokalni przedsiębiorcy nie będą mogli się rozwijać – ani nie będą mogły powstawać nowe inwestycje, co wstrzyma rozwój miasta. Indywidualni odbiorcy z kolei zrezygnują z gazu na rzecz ogrzewania węglowego, co z kolei przyczyni się do pogorszenia jakości powietrza w mieście.

Prezydent Łukasz Borowiak wystosował więc pismo do premiera, w którym prosi o podjęcie działań umożliwiających rozwój sieci gazowej. Obecnie jej rozbudowa – jak informuje PGNiG – jest planowana dopiero na 2024 rok.

Oto cała treść pisma:

„Szanowny Panie Premierze, w związku z licznymi sygnałami docierającymi do mnie zarówno od mieszkańców miasta Leszna, jak i lokalnych przedsiębiorców, na temat ograniczeń w zakresie możliwości przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. nowych klientów, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających do umożliwienia zawierania nowych umów dotyczących przyłączania obiektów do sieci.

Podczas ostatniego spotkania samorządowców subregionu leszczyńskiego z przedstawicielami PSG Oddział Poznań z dużym niepokojem przyjąłem informację o zapowiadanych problemach i zagrożeniach w dostawie gazu do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Ograniczenia te mają wynikać przede wszystkim z braku wystarczającej przepustowości stacji gazowych oraz niedostosowanej do współczesnych potrzeb istniejącej sieci gazowej.

Miasto Leszno odnotowuje aktualnie dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz wielorodzinnego. Na terenie miasta prężnie funkcjonują dwie strefy, inwestycyjna i przemysłowa, w których bardzo chętnie lokują swoje siedziby nowi inwestorzy. Rada Miejska uchwaliła w ostatnich latach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tereny trzeciej już strefy aktywności gospodarczej. Brak dostępu do sieci gazowej uniemożliwi lokalnym przedsiębiorcom rozwój i budowę nowych inwestycji, a Miastu możliwości pozyskania kolejnych inwestorów.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie budżetu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w kierunku umożliwiającym mocno oczekiwane inwestycje w rozwój sieci gazowej i zawieranie nowych umów na budowę przyłączy gazowych”.

Podziel się: