Wielkopolska: Ponad 6 ml zł dla szkolnictwa zawodowego w Nowym Tomyślu i Trzciance

Nowy Tomyśl fot. UM Nowy Tomyśl
Przebudowa, nowe kierunki nauki i nowe wyposażenie pozwalające na dopasowanie kierunków i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dwie szkoły w Nowym Tomyślu i jedna w Trzciance otrzymają na ten cel ponad 6 mln zł od marszałka województwa.

„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” – taką nazwę nosi projekt realizowany przez powiat nowotomyski dzięki unijnemu dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 214+).

Pozwoli on zreorganizować strukturę kształcenia zawodowego w powiecie nowotomyskim. Diagnoza rynku pracy wskazuje, że jakość i kierunek kształcenia uczniów nie odpowiadają potrzebom lokalnego rynku pracy. Zmiana tego stanu rzeczy jest więc potrzebna – i pilna, by jak najszybciej przestać kształcić potencjalnych bezrobotnych.

Projekt będzie realizowany w dwóch szkołach w Nowym Tomyślu – ZS nr 1 i ZS nr 2 – a także w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance i ma się przyczynić do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego oraz jakości kształcenia.

Prace obejmą m.in. przebudowę części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu na cele kształcenia zawodowego oraz zakup wyposażenia pracowni mechanicznych, informatycznych i ekonomicznych. Zespół Szkół nr 2 z kolei otrzyma wyposażenie pracowni zawodów mechatronik i technik reklamy, a ZSRCKU w Trzciance – pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych. We wszystkich szkołach uczy się obecnie 2212 uczniów.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7,3 mln złotych, a zarząd województwa wielkopolskiego dołoży do jego realizacji prawie 6,3 mln złotych, czyli 85 proc. sumy całkowitych wydatków. Stosowna umowa zostanie podpisana 11 maja między Andrzejem Wilkońskim, starostą nowotomyskim a marszałkiem Markiem Woźniakiem. Zakończenie projektu przewidziano na koniec sierpnia 2022 roku.

UMWW