Wielkopolska: Ponad 1,3 mld zł na wypłatę dodatku węglowego

Michał Zieliński fot. WUW

Wielkopolskie gminy otrzymały ponad 1,3 mld zł na wypłatę dodatku węglowego, jak poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki. – Dodatek węglowy w znaczący sposób wspomógł domowe budżety Wielkopolan – powiedział wojewoda Michał Zieliński.

Pierwsze środki na wypłatę dodatku węglowego trafiły na konto WUW 21 września, jako pierwsza transza pieniędzy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i każdorazowo były niezwłocznie przekazywane na konta gmin. W grudniu WUW przekazał gminom ponad 145 mln zł w ramach ostatniej transzy środków od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Te wypłaty jeszcze trwają, ponieważ nie wszystkim gminom udało się już zakończyć wypłaty i rozpatrywanie wniosków.

– Dodatek węglowy w znaczący sposób wspomógł domowe budżety Wielkopolan. To zdecydowana odpowiedź rządu Prawa i Sprawiedliwości na kryzys energetyczny spowodowany wojną, którą Putin rozpętał na Ukrainie – powiedział wojewoda Michał Zieliński.

Przypomnijmy, że dodatek węglowy przysługuje tym gospodarstwom domowym, w których źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Nie obowiązują tu kryteria dochodowe, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już kupiły węgiel – warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do gminy do 30 listopada 2022 r.

Istotna jest nie tylko dystrybucja pieniędzy, ale też węgla. I tu – jak podkreśla wojewoda – dzięki efektywnej współpracy z samorządami udało się zabezpieczyć domy Wielkopolan w węgiel. Mieszkańcy nie muszą się obawiać nawet największych mrozów.

Podziel się:

Ostatnio dodane: