Wielkopolska: Ponad 11 mln zł dla szpitali. „Żyjemy w świecie coraz bardziej scyfryzowanym”

WRPO dla szpitali fot. UMWW

Wielkopolskie szpitale dostaną ten potężny zastrzyk gotówki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój elektronicznych usług publicznych w dziedzinie zdrowia.

Pieniądze mają być wykorzystane przede wszystkim na poprawę jakości i dostępu pacjenta do e-usług medycznych.
– Żyjemy w świecie coraz bardziej scyfryzowanym – wyjaśniał marszałek Marek Woźniak. – Jesteśmy po doświadczeniach pandemii covid-19, które nam uświadomiły, jak istotne jest wykorzystanie technik informatycznych w wielu dziedzinach naszego życia, między innymi w medycynie. One pozwalają pacjentom kontaktować się z lekarzami bez spotkania, by wymienić informacje w celu zaopatrzenia pacjenta w niezbędną wiedzę do tego, by podjąć skuteczne działania lecznicze.

Marszałek zwrócił też uwagę, że e-usługi mogą być niezwykle przydatne przy gromadzeniu i przekazywaniu danych w szpitalach, a także przy zarządzaniu nimi.
– Wydaje się, że ta dziedzina jeszcze cały czas nie jest w Polsce wykorzystana w pełni – zauważył. – Jestem przekonany, że mamy kilka lat przed sobą, by całkowicie uzbroić placówki opieki zdrowotnej w te wszystkie nowoczesne urządzenia, które są dziś dostępne na świecie. Tak, by poprawić komfort zarówno pracy personelu medycznego i zaopatrzenia pacjentów we
wszystkie niezbędne usługi, od rozpoznania ich choroby, poprzez dobór najbardziej skutecznej terapii, z pominięciem straty czasu, która często towarzyszy tym tradycyjnym metodom kontaktu na linii pacjent -lekarz, także skracając czas do rejestracji wizyty. Usługi elektroniczne mogą przyspieszyć wiele czynności i warto w to inwestować.

Przekazane pieniądze z puli środków unijnych pozwolą na zakup wielu urządzeń, oprogramowania i wdrożenie tego do normalnego funkcjonowania szpitali.
– Mam nadzieję, że z ogromną korzyścią dla pacjentów – podsumował marszałek.

Dzięki nowym technologiom możliwa będzie między innymi telerehabilitacja pacjenta, a także monitorowanie chorych z chorobami kardiologicznymi podczas ich pobytu w domu. A to z kolei skróci pobyt pacjenta w szpitalu, obniżając koszty leczenia, no i zmniejszając stres pacjenta. W ośrodkach zacznie też działać elektroniczne zarządzanie ruchem pacjenta i telewizyta, a pacjent od momentu wejścia do szpitala będzie kierowany przez system telenawigacji.

Kadry medyczne z kolei nie będą musiały czekać na przekazanie wyników badań na papierze – wystarczy, że wejdą do bazy online, gdzie wszystkie te dane znajdą od razu po ich wykonaniu, bez względu na to, w jakiej placówce badanie miało miejsce. A to chociażby w przypadku chorych wymagających leczenia neurochirurgicznego jest bardzo ważne, bo znacznie skróci czas potrzebny do diagnozy i dalszego leczenia.

– Musimy dostosować nasze placówki do nowej rzeczywistości, także tej związanej z pandemią – twierdzą zgodnie dyrektorzy placówek ochrony zdrowia. – Pacjenci, nawet z tych mniejszych miejscowości, coraz lepiej radzą sobie z usługami medycznymi dostępnymi w sieci i dlatego są one coraz bardziej pożądane.

Marek Woźniak dziś podpisał umowy na dofinansowanie unijne z WRPO 2014+ z Julianem Malickim, dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Izabelą Marciniak, dyrektor SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Radosławem Kołacińskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, Leszkiem Sobieskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz Piotrem Nowickim, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POZNANIU otrzyma 2 678 361,89 zł na projekt pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa systemu EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) i e-usług w celu zwiększenia dostępu i poziomu jakości
usług z zakresu e-zdrowia”,

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU 2 346 102,00 zł na projekt pn. „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”,

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU 2 232 270,00 zł na „Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”,

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE 2 253 114,00 zł na „Publiczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępności świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”,

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 1 789 896,00 zł na projekt pn. „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

UMWW

Podziel się: