Wielkopolska: Nowe drogi rowerowe dla Gniezna, Łubowa i Czerniejewa

Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 3 mln zł, przyznanemu przez zarząd województwa wielkopolskiego, samorządy lokalne Gniezna, Łubowa i Czerniejewa wybudują nowe drogi rowerowe i trasy dla pieszych.

Marszałek Marek Woźniak podpisał dziś stosowne umowy z włodarzami miasta Gniezna oraz gmin Łubowo i Czerniejewo. Inwestycje w trasy piesze i rowerowe zostaną dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki temu na ich terenach wzrośnie bezpieczeństwo, zaczną się też zmieniać nawyki transportowe, co z kolei zaowocuje ograniczeniem zanieczyszczeń środowiska,a szczególnie zmniejszeniem niskiej emisji, ochroną klimatu i dekarbonizacją środowiska.

Inwestycja w Gnieźnie przewiduje wykonanie trasy rowerowej w ciągu ul. Gdańskiej, chodników oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem LED. Odcinek przebudowy rozpoczyna się od ronda im. Jacka Kaczmarskiego, a kończy na rondzie Winiary na skrzyżowaniu z ulicami Lednicką i Biskupińską.

Z kolei gmina Łubowo zaplanowała budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Dziekanowice. Ścieżka prowadzić będzie od drogi wojewódzkiej nr 194 Poznań – Gniezno w m. Dziekanowice, wzdłuż drogi powiatowej nr 2155P i następnie w stronę wsi Dziekanowice do Skansenu i dalej do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie przy świetlicy wiejskiej w Dziekanowicach ścieżka będzie miała swój koniec.

Gmina Czerniejewo zbuduje ścieżkę rowerową z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pawłowo, w tym wiat rowerowych i ekologicznego oświetlenia.

Warto zaznaczyć, że dotychczas, zarząd województwa wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 447 MLN ZŁ w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” WRPO 2014+.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: