Wielkopolska: Miliony dla gmin! „Żyjemy w świecie, który wymaga cyfryzacji”

dofinansowanie unijne rozwoju elektronicznych usług publicznych, podpisanie umów fot. UMWW

Marszałek Marek Woźniak podpisał dziś umowy z Luboniem, Środą Wielkopolską, Wolsztynem Krzymowej i Rychtalem na dofinansowanie unijne rozwoju elektronicznych usług publicznych. Samorządy otrzymają łącznie 14,5 mln zł.

– Dzisiaj żyjemy w świecie, który wymaga cyfryzacji, w tym cyfryzacji usług, które świadczy administracja publiczna – mówił marszałek. – Samorządy doskonale to rozumieją. Złożyły wiele bardzo dobrych projektów, dotyczących informatyzacji usług administracyjnych. Pamiętamy, że w czasie pandemii kontakt za pomocą łączy informatycznych zdecydowanie ułatwił nam porozumiewanie się. Obszar ten wymaga jednak ogromnego dofinansowania, jeśli chodzi o sprzęt, bezpieczne oprogramowanie czy szkolenie kadr. Samorządy wymagają wsparcia tego rodzaju projektów, z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, pozostających w naszej dyspozycji. – Podpisane dziś umowy na 14,5 mln zł dofinansowania pozwolą samorządom zrealizować projekty o łącznej wartości 17,5 mln zł. Jest to znaczący wkład w wielkopolską infrastrukturę informatyczną, jeśli chodzi o urzędy gmin i ich jednostki podległe.

Marszałek podkreślił też, że niezwykle ważna jest rosnąca świadomość konieczności rozwijania takich usług w administracji, a także ich modernizowania.
– Ten obszar, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspieramy i będziemy wspierać, również w nadchodzącej finansowej perspektywie unijnej – podsumował marszałek.

W imieniu beneficjentów umowy z Marszałkiem podpisali Wojciech Lis, burmistrz Wolsztyna, Adam Staszczyk, wójt gminy Rychtal, Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia, Piotr Mieloch, burmistrz Środy Wielkopolskiej oraz Danuta Mazur, wójt Krzymowa.
– To odpowiedź na jedną z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb dzisiejszych czasów – podkreślali zgodnie samorządowcy. – Dzięki dofinansowaniu unijnemu zrealizujemy inwestycje, które ułatwią mieszkańcom dostęp do informacji publicznej, a kontakt z nami bardzo się poprawi.

Wolsztyn zrealizuje projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Wolsztyn i Grodzisk Wielkopolski”, Rychtal – „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”, Luboń – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”, Środa Wielkopolska – „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, a Krzymów – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi”.

Zarząd województwa wielkopolskiego ze środków WRPO 2014+ dotąd rozdysponował 182 mln zł na rozwój elektronicznych usług publicznych. Beneficjentami tych środków zostały lokalne samorządy, wielkopolskie szpitale wojewódzkie, powiatowe, miejskie i kliniczne, a także wielkopolska policja czy instytuty naukowe i szkoły wyższe. Dzięki tym środkom beneficjenci zrealizują projekty o wartości prawie 217 mln zł.

Podziel się:

Ostatnio dodane: