Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała

Wielkopolska: Jak będzie wyglądał budżet województwa w 2022 roku?

Dochody na poziomie 1,95 mld, wydatki – 2,07 mld złotych, utrzymanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 26,9% dochodów bieżących i deficyt sfinansowany z własnych środków – tak w skrócie prezentuje się projekt budżetu na 2022 rok.

Jak podkreśla marszałek Marek Woźniak, to budżet przejściowy, bo realizowany pomiędzy dwiema unijnymi perspektywami finansowymi, a także tuż przed centralizacją dysponowania dochodami z podatku CIT, która ma wejść od 2023 r.

Przyszłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosą 910,6 mln zł, tj. 43,9% wydatków ogółem i w porównaniu z 2021 r. wzrosną o 151 mln zł. Marszałek poinformował, że 3/5 budżetu przeznaczone zostanie na dwa kluczowe dla władz regionu obszary: drogi i kolej oraz ochronę zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę i ochronę środowiska.

– Będzie to także budżet proobywatelski – podkreślił marszałek. – Przekłada się to na bardzo wiele programów, które samorząd województwa dedykuje innym samorządom i organizacjom pozarządowym w wielu obszarach. Tutaj tendencja jest wzrostowa, coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na solidarnościowe, partnerskie programy, które obejmują swoim zasięgiem wiele dziedzin życia. Przykładem takich programów są choćby “Szatnia na medal” czy “Kulisy kultury”.

Na budowę dróg wojewódzkich w 2022 r. przeznaczono 399,2 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znajdują się:

– budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (łączny nakład 117,5 mln zł, w 2022 r. 61,7 mln zł)

– budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (łączny nakład 82,2 mln zł, w 2022 r. 20,5 mln zł)

– budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (łączny nakład 37,5 mln zł, w 2022 r. 9,0 mln zł)

– budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (łączny nakład 61,9 mln zł, w 2022 r. 25,1 mln zł)

– budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie, (łączny nakład 24,7 mln zł w 2022 r. 24,5 mln zł).

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia to 290,9 mln zł. Za to w przyszłym roku zostanie m.in. dokończona budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z jego wyposażeniem. Na wartą łącznie 457,5 mln zł inwestycję w przyszłym roku przeznaczono 84,2 mln zł. Kolejne środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Centrum Medycyny Ratunkowej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu i rozbudowę obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Z wydatków bieżących 230 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 21 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 131,1 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów to 100 mln zł.

Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa Wielkopolskiego, zwróciła uwagę na zmianę w dochodach samorządów, wynikającą z założeń Polskiego Ładu.
– Wysoka i utrzymująca się inflacja będzie powodować wzrost kosztów zadań realizowanych przez samorząd – uważa skarbniczka. – Kolejnym zagrożeniem jest niepewna sytuacja gospodarcza, związana z epidemią covid-19.

15 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Dokument został skierowany do Przewodniczącej Sejmiku i zostanie przekazany radnym. Projektem zajmiecie też Regionalna Izba Obrachunkowa.

Źródło: UMWW

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze