Wielkopolska: Ile pieniędzy dostanie region z budżetu UE?

Marszałek Marek Woźniak, COTER fot. UMWW

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Wielkopolska otrzyma z unijnego budżetu ponad 2,1 mld euro. 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dobre wiadomości potwierdził również Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, podczas spotkania z regionami w Katowicach. Flagowym elementem wielkopolskiego programu będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej – nasz region jest jednym z pięciu regionów, które będą wdrażać ten fundusz, będący częścią nowego programu regionalnego.

– 3,8 mld EUR Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie wdrażane przez władze regionów przy udziale interesariuszy lokalnych (w tym władz lokalnych, NGO, związków zawodowych), czyli najbliżej ludzi odczuwających skutki transformacji – podkreślił Frans Timmermans.

Trzy źródła finansowania

Wielkopolska będzie miała do dyspozycji dokładnie 2 154 405 816 euro z trzech źródeł finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro), Europejskiego Funduszu Społecznego (487 598 161 euro ) oraz wspomnianego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest przeznaczony dla Wielkopolski Wschodniej.

– Cieszę się, że mamy zielone światło z Brukseli dla naszego nowego programu operacyjnego, który nazwaliśmy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – mówił marszałek Marek Woźniak. – Czekaliśmy na tę decyzję od 14 marca tego roku, by móc działać z myślą o dalszym, konsekwentnie przez nas realizowanym, rozwoju regionu. Wielkopolska ma być przede wszystkim bardziej zielona, cyfrowa i bliżej mieszkańców. Także nowoczesna w gospodarowaniu, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i poszukiwaniu nowoczesnych technologii. Jestem przekonany, że to świetna wiadomość dla naszych aktywnych beneficjentów, którzy chcą realizować wiele znakomitych i potrzebnych projektów, byśmy mogli zwiększać swoją konkurencyjność i inwestować w dobry klimat.

Zielona transformacja

Jak zapowiedział marszałek – filarem nowego programu ma być zielona transformacja. Unia Europejska zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli całkowity brak emisji gazów cieplarnianych, do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie będą ograniczać wydobycie węgla i zwiększać znaczenie OZE w bilansie energetycznym – i to wszystko ma umożliwić m.in. wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) na obszarze Wielkopolski Wschodniej, czyli dla miasta Konina i powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Ten region chce osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2040 roku.

– Wielkopolska przyjęła bardzo ambitny plan sprawiedliwej transformacji – przyznaje Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. – Wspólnie ze Śląskiem byliśmy propagatorami powstania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jesteśmy dumni, że po czterech latach finalizujemy nasze działania. Chcemy, by Wielkopolska Wschodnia była liderem energetycznych przemian w Europie.

Plan Sprawiedliwej Transformacji koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach: na budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki, zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości i zaktywizowaniu mieszkańców, by stali się główną siłą napędową transformacji subregionu.

Cyfryzacja, edukacja i inwestycje

Równie ważna będzie cyfryzacja, niezbędna do sprawnego funkcjonowania szkół, biznesu w sferze produkcyjnej i usługowej, czy sektora publicznego. Fundusze Europejskie odegrają na tym polu kluczową rolę, a fundamentem zmian będą samorządy i przedsiębiorcy. Ogromne znacznie będzie miała nowoczesna edukacja, elastycznie reagująca na rynek pracy i jego wymagania. Środki będą wspierać rozwój aktywnych społeczności, budować potencjał sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a w związku z wojną w Ukrainie – tworzyć Centra Integracji Cudzoziemców.

Z nowego programu regionalnego sfinansowane zostaną też kluczowe inwestycje – między innymi Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Centrum Muzyki, zostanie zrewitalizowana linia kolejowa Wągrowiec-Gołańcz do granicy województwa oraz budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie w Obornikach. Będą także kontynuowane projekty edukacyjne, powstanie sieć centrów usług społecznych oraz Wielkopolskie Centrum Teleopieki, a także jednostki umożliwiające aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji.

Podziel się:

Ostatnio dodane: