Wielkopolska dostała rządowe wsparcie na pomoc Ukraińcom

wojewoda Michał Zieliński fot. WUW

– 57 533 185 zł trafiło do wielkopolskich samorządów na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym spowodowanym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – poinformował dziś wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Jak poinformował wojewoda, na terenie Wielkopolski działa 258 punktów zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, w których znalazło schronienie około 10 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Ze wszystkich osób, które przyjechały do Polski, schronienie w naszym regionie znalazło blisko 200 tys. osób. 45 proc. z nich przebywa w Poznaniu i w powiecie poznańskim.
– W pozostałych częściach województwa rozkłada się to różnie, zależne jest to od kwestii gospodarczych, rozwoju przemysłu i tego, gdzie wcześniej przebywali obywatele Ukrainy – wyjaśniał wojewoda. – Spora liczba uchodźców znajduje się w powiecie szamotulskim, kaliskim oraz konińskim.

Wielkopolskie samorządy otrzymały łącznie 57 533 185 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym, jak poinformował wojewoda. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na refundację wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe (644 tys. zł), realizację zobowiązań wynikających z 16 porozumień zawartych przez wojewodę wielkopolskiego z jednostkami samorządu terytorialnego (526 tys. zł), czy też realizację poleceń wydanych przez wojewodę wielkopolskiego powiatom (1, 89 mln zł). W ramach wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przeznaczono już ponad 15,4 mln zł na podstawie ponad 4 tys. złożonych wniosków.
Największa część środków w ramach Funduszu Pomocy została przeznaczona na wypłatę świadczeń w obszarze pomocy społecznej – ponad 39 mln zł. Ponadto obywatele Ukrainy złożyli ponad 54 tys. wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.

Podziel się:

Ostatnio dodane: