Wielkopolska: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele?

cyberbezpieczeństwo konferencja w WUW
– To kolejne konkretne działanie zespołu do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – powiedział o konferencji wojewoda Łukasz Mikołajczyk. – Uważamy, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szczególnie bezpieczeństwo w sieci, jest niezwykle ważne, i powinniśmy rozmawiać o tym bardzo szeroko.

Konferencja nosi tytuł „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Rodzice i dzieci – partnerzy w cyfrowym świecie” i właśnie trwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Temat konferencji wzbudził duże zainteresowanie i dostępne miejsca rozeszły się bardzo szybko. To zdaniem wojewody jest dowodem na to, że nauczyciele doceniają wagę problemu i chcą zdobyć umiejętności, które pomogą go skutecznie rozwiązywać. A to bardzo cieszy.

– Dziś będziemy mówili o partnerstwie w sieci, z jednej strony o zagrożeniach, z drugiej strony o tym, co zrobić, aby dzieci w sieci były bezpieczne, a jednocześnie te najważniejsze podmioty do których chcemy się zwrócić, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, otrzymali pewną wiedzę na temat zagrożeń – podkreślił wojewoda.

Bo właśnie dostarczenie fachowej wiedzy i praktycznych narzędzi, które pomogą we wspieraniu rodziców, uczniów i wychowanków jest celem tej konferencji. Wyposażeni w scenariusze zajęć pedagodzy przeprowadzą spotkania z rodzicami, podczas których wskażą możliwości głębszego zrozumienia wirtualnej aktywności dzieci i ochrony przed zagrożeniami z niej płynącymi.

Bezpośrednią transmisję z wydarzenia będzie prowadzić Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, dla którego ta konferencja ma szczególnie znaczenie.
– Niezwykle ważne jest to, by uświadamiać zagrożenia, ale jednocześnie uczyć rozsądku i roztropności w korzystaniu z tych technologii – mówił dr inż. Cezary Mazurek, pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. – A także wykorzystywać ich możliwości w przeciwdziałaniu uzależnieniom, wspomaganiu dzieci w wychodzeniu ze stanów depresyjnych, budowanie rozwiązań, dzięki którym ten świat wirtualny nie będzie miejscem ucieczki od problemów w świecie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo w sieci jest niezwykle istotne w podstawie programowej, jak zauważył Zbigniew Talaga, wicekurator wielkopolski.
– Właśnie te działania zespołu do spraw bezpieczeństwa mają zachęcić i skłonić szkoły, by te zagadnienia włączyły w ramach autonomii do swoich działań. Jest to bardzo potrzebne – powiedział. – Młodzi ludzie muszą umieć przewidywać skutki tego, co czynią, a zapisy ich działań w sieci pozostaną na długo.

Prelegentami konferencji są specjaliści z różnych dziedzin:

– prof. UAM dr ha. Jacek Pyżalski – mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

– prof. dr hab. Józef Bednarek – kierownik Pracowni Metod Multimedialnych w Edukacji Instytutu Pedagogiki, Zakładu Edukacji Medialnej,

– dr Anna Andrzejewska – Inicjatorka i twórca założeń oraz programów międzynarodowych i krajowych projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa w sieci,

– ks. mgr Marcin Marsollek – doktorant na wydziale teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Nauki o Rodzinie”. Trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, superwizor uzależnień uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, wpisany na listę PARPA.

el

Podziel się: