Wielkopolska: 29 mln zł na termomodernizację budynków publicznych

Andrzej Przybyła, Adam Mytych, Konrad Malicki, Marek Woźniak, Mariusz Wiśniewski fot. UMWW

Wielkopolscy wójtowie, burmistrzowie i starostowie podpisali umowy z marszałkiem Markiem Woźniakiem na dofinansowanie termomodernizacji szkół, przedszkoli czy świetlic wiejskich. Otrzymają prawie 29 mln złotych z funduszy unijnych.

Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
– Wsparcie finansowe, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pozwoli nam zrealizować inwestycje, które z jednej strony wpłyną na zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, poszanowanie i oszczędność energii, a jednocześnie poprawią znacząco jakość edukacji prowadzonej w tych obiektach i ich walory estetyczne – podkreślali zgodnie samorządowcy. – Szkoły i przedszkola mieszczą się często w budynkach z lat 60/70 ubiegłego wieku i nie były dotychczas remontowane.

Marszałek Marek Woźniak powiedział, że takie okazje doskonale pokazują, jak Wielkopolska zmienia się dzięki inwestycjom zrealizowanym przy wsparciu unijnym z regionalnego programu operacyjnego, którym dysponuje samorząd regionu. Przypomniał też, że pod koniec listopada podobna umowę na termomodernizację podpisał z 11 samorządami, które otrzymały 45 mln zł.
– Zapewniam, że w nowej perspektywie finansowej UE będziemy nadal wspierać tego typu przedsięwzięcia, związane z Zieloną Energią – powiedział marszałek. – Choć nie ukrywam, że będzie to perspektywa trudniejsza i bardziej wymagająca dla beneficjentów, między innymi ze względu na wyższy wkład własny.

Dzięki unijnemu wsparciu gmina Czempiń zrealizuje projekt „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie”, Poznań – „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, Leszno – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie”, gmina Rychtal – „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu”, gmina Golina – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie”, gmina Kościan – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu”, Kórnik – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie”, gmina Zakrzewo – „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zakrzewie”, powiat wolsztyński – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie”, gmina Krzyż Wielkopolski – „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim”, gmina Łęka Opatowska – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska”, gmina Tarnówka – „Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach”, gmina Kleszczewo – „Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie”.

Wszystkie te inwestycje opiewają na łączną kwotę prawie 41 mln zł, a środki pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego dofinansowano dotychczas projekty na prawie 296 mln zł – oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)”. Tu przeznaczono na dofinansowanie ponad 26 mln zł.

REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami covid-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 mln euro, które zostało rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetową 11. „Instrument REACT-EU EFRR”). Środki zostały przeznaczone na szpitale, przedsiębiorców i wspomnianą termomodernizację.

Podziel się: