Marek Woźniak, Elżbieta Rybarczyk fot. UMWW

Wieleń: Ośrodek Kultury Strzelnica przejdzie gruntowny remont

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podpisał umowę na dofinansowanie remontu ośrodka z burmistrz Elżbietą Rybarczyk. Środki pochodzą z WRPO na lata 2014-2020.

Ośrodek Kultury Strzelnica przejdzie gruntowny remont, obejmujący m.in. termomodernizację budynku. Renowacja dotyczy także parku otaczającego obiekt, gdzie mieszkańcy i odwiedzający to miejsce goście będą mogli spędzać czas wolny. Powstanie również Szlak Pereł Ziemi Wieleńskiej z tablicami informacyjnymi przy ważniejszych zabytkach na terenie całej gminy Wieleń. Zaplanowano także zakup mobilnej estrady do wykorzystania podczas plenerowych imprez kulturalnych. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania.

– Zainteresowanie konkursem z obszaru dziedzictwa kulturowego i naturalnego było o wiele większe niż się spodziewaliśmy – mówi marszałek. – Kultura jest ważnym elementem rozwoju, dlatego uznaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, aby znaleźć środki, by wszystkie dobrze ocenione projekty miały szansę realizacji. Choć z punktu finansowego umowa, którą dziś podpisujemy, nie jest duża, to trudno nie docenić znaczenia tego projektu dla społeczności lokalnej. Cieszę się, że to miejsce zyska zarówno niezbędne elementy zabezpieczające materię obiektu, ale także pozwalające na nadanie mu nowych funkcji, związanych z aktywnością zewnętrzną.

Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się też w projekt rewitalizacji miasta, który gmina Wieleń rozpoczęła w 2019 roku. Samorząd gminny przystąpił wówczas do konkursu, związanego z obszarem rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych oraz powojskowych. Zarząd województwa wysoko ocenił ten ważny społecznie i ekonomicznie projekt, przyznając na jego realizację ponad 16,5 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+.

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk zwróciła uwagę, że zakres przedsięwzięć, wpisujących się w ten projekt, jest bardzo szeroki. Bulwary Nadnoteckie, Centrum Multimedialne – Mediateka czy Przystanek Edukacja, to miejsca, które sprzyjają pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców, wykorzystaniu potencjału turystycznego do rozwoju gospodarczego gminy, zwiększeniu dostępu do oferty spędzania czasu wolnego – również przez mniej zamożnych mieszkańców – czy poprawie dostępu do kultury. Gmina planuje zakończyć ten projekt w kwietniu 2022 roku.

Warto dodać, że to kolejny projekt w Wieleniu finansowany ze środków unijnych. Trwa rewitalizacja miasta – duży projekt o wartości 20 mln zł, z unijnym dofinansowaniem w wysokości ponad 16,5 mln zł.

UMWW

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze