W całej Wielkopolsce zawyją syreny!

syreny fot. CZKMP

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał polecenie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w całym województwie. 24 listopada w Wielkopolsce zawyją syreny.

Test systemu zostanie przeprowadzony w godzinach od 8.00 do 18.00 w wyznaczonych jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz jednostkach współpracujących, a także w instytucjach wchodzących w skład administracji zespolonej i niezespolonej.

– Trening jest przeprowadzany regularnie i ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, a także jego doskonalenie, jak również ulepszanie systemu obiegu informacji w województwie z wykorzystaniem dostępnych środków łączności – podkreśla wojewoda Michał Zieliński. – Tak, aby w chwili realnego zagrożenia mieszkańcy Wielkopolski byli w odpowiednim czasie o nim poinformowani.

Treningi odbywają się dwa razy do roku już od kilku lat, jedynie na czas pandemii zostały zawieszone z uwagi na zaangażowanie ćwiczących w faktyczne zdarzenie kryzysowe.

Podziel się: