Uniwersytet Przyrodniczy fot. L. Łada

Uniwersytet Przyrodniczy ma własną poradnię dietetyczną

Poradnictwo dietetyczne, ale w wersji praktycznej – czyli praca z pacjentem. Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu właśnie została otwarta poradnia dietetyczna.

Celem działalności poradni jest umożliwienie studentom kierunku dietetyka, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry i dietetyków, zyskanie praktycznej wiedzy podczas bezpośredniej pracy z pacjentem.
– Głównym bodźcem do powstania Uczelnianej Poradni Dietetycznej jest upraktycznienie zajęć m.in. z przedmiotów Poradnictwo dietetyczne i Dietoprofilaktyka – tłumaczy prof. dr hab. Agata Chmurzyńska, Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki UPP. – Poradnia ma służyć studentom do realizacji ćwiczeń z tych przedmiotów, a także stwarzać możliwość odbywania tam praktyk zawodowych. Z drugiej strony poradnia ma też służyć studentom i pracownikom, poszukującym konsultacji w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, którzy będą mogli otrzymać tam te porady za darmo. W przyszłości poradnia ma być jednostką komercyjną otwartą dla wszystkich chętnych.

Kompleksowa diagnostyka i opieka

W poradni pacjenci mogą liczyć na kompleksową opiekę dietetyczną uwzględniającą m.in. ocenę dotychczasowego stylu życia, aktywności fizycznej, sposobu żywienia wraz z analizą najczęściej popełnianych błędów żywieniowych. Będą mieli także przeprowadzoną ocenę parametrów antropometrycznych, w tym ocenę składu ciała, ocenę całodobowych wydatków energetycznych i podstawowej przemiany materii. Warto dodać, że pracownia posiada m. in. taką aparaturę jak: analizator składu ciała, przenośny respirometr czy antropometr niezwykle pomocne w gabinecie dietetyka.

Na podstawie tych wszystkich danych specjaliści zaprojektują terapię dietetyczną dopasowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta, a później będą kontrolować efekty wdrożonej terapii, a jeśli trzeba – wprowadzać jej modyfikacje na bieżąco.

Nie tylko pomoc, ale i edukacja

Poradnia będzie też prowadzić działania edukacyjne związane z tematyką zdrowego żywienia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej: wykłady, szkolenia, warsztaty.

– Otwarcie dobrze wyposażonej poradni, która pozwoli lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy w charakterze dietetyka jest niewątpliwie dużym osiągnięciem – mówił podczas otwarcia pracowni rektor Krzysztof Szoszkiewicz. – Moment podjęcia tej inicjatywy, co warto podkreślić, nie jest łatwy. Szczyt kolejnej fali zachorowań raczej demotywuje wielu pracowników do podejmowania aktywności. Dlatego tym bardziej należą się ogromne gratulacje inicjatorom projektu, jaki i całemu Wydziałowi za odwagę, trud i determinację w realizacji projektu.

Poradnia znajduje się w budynku WTD przy ul. Wojska Polskiego 42, pokój 425.

Źródło: UPP