TSUE: Polska ma natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w Turowie

kopalnia odkrywkowa fot. Darkmoon Art pixabay
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzje nakazującą Polsce natychmiast wstrzymać wydobycie węgla brunatnego w kopalni w Turowie. Taki wniosek złożyły Czechy.

Jak informuje Onet.pl, czeski rząd już w lutym złożył pozew przeciwko Polsce do TSUE ze względu na rozbudowę kopalni odkrywkowej w Turowie. Czesi uważają, że kopalnia już ma bardzo zły wpływ na środowisko na terenach sąsiadujących z kopalnią – z tego powodu znacznie obniżył się tam poziom wód gruntowych. TSUE uznał argumenty i dowody Czech i wezwał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Czeski rząd prowadził rozmowy z polską stroną wskazując negatywny wpływ kopalni na środowisko naturalne po drugiej stronie granicy – jednak, jak dotąd, rozmowy nie przyniosły żadnych efektów. Dlatego Czechy zdecydowały się wystosować pozew, ponieważ, jak stwierdził Richard Brabec, minister środowiska, muszą chronić czeskich obywateli, skoro Polska nie spełniła postulatów związanych z ochroną środowiska. Minister zadeklarował chęć prowadzenia dalszych rozmów, jednak podkreślił, że w świetle wyroku TSUE uważa dalsze wydobycie węgla w Turowie za nielegalne.

TSUE uznał, że polskie tłumaczenie, iż zaprzestanie wydobycia wiązałoby się z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego polskich obywateli nie jest wystarczające – oprócz węgla z tej jednej kopalni Polska ma inne możliwości produkcji prądu, a argumenty, że uniemożliwia to inwestycje w dziedzinie energetyki nie mogą przeważyć nad względami związanymi z ochroną środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Z likwidacja miejsc pracy i straty współpracujących z kopalną firm stanowią szkody o charakterze finansowym, które może odwrócić odszkodowanie. Nie są to szkody nieodwracalne – jak na przykład obniżenie poziomu wód gruntowych.

Zdaniem TSUE decyzja o rozbudowie kopalni narusza też unijną dyrektywę, zgodnie z którą taka inwestycja powinna być poprzedzona badaniem oddziaływania na środowisko. Dlatego argumenty Czech wydały się na tyle zasadne, by wstrzymać wydobycie węgla w Turowie do czasu ogłoszenia ostatecznej decyzji w późniejszym czasie.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, części PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W ubiegłym roku Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, przedłużył jej koncesję na wydobycie węgla do 2026 roku.