Szykują się zmiany na kolejnej ulicy w Poznaniu. Ma być więcej zieleni

Kościelna fot. L. Łada

Władze miasta ogłosiły przetarg na projekt zieleńca między dwie jezdniami ulicy Kościelnej na Jeżycach. Chętni muszą uwzględnić nasadzenia zieleni, retencje i trasy dla pieszych. Czas na składanie ofert mają do 24 marca.

Przestrzeń między jezdniami ulicy Kościelnej ma się stać spójnym, funkcjonalnym, estetycznym i pełnym zieleni miejscem rekreacji dla mieszkańców Jeżyc. Każdy z biorących udział w przetargu ma przygotować trzy koncepcje oraz projekt budowlano-wykonawczy na podstawie jednej z nich ze wszystkimi wymaganymi zgodami i decyzjami umożliwiającymi prowadzenie w przyszłości prac budowlanych.

„Głównym zadaniem projektantów będzie stworzenie zieleńca wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz umożliwienie bezpiecznej komunikacji pieszej zarówno wzdłuż terenu zieleni jak i pomiędzy obszarami podzielonymi ul. Św. Wawrzyńca – skwerem im. Marii Paradowskiej i skwerem im. Haliny Szwarc” – informują władze miasta. – „Projekt będzie również uwzględniać rozwiązania zwiększające naturalną zdolność do zatrzymywania wody w gruncie. Zgodnie z wytycznymi zaprojektowany ma zostać hybrydowy system retencjonujący. W jego skład wchodzą: podziemne zbiorniki, pompownia wód opadowych, separator substancji ropopochodnych, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne oraz pasaże roślinne zasilane wodami opadowymi wraz z infrastrukturą je doprowadzającą”.

Miasto już wprawdzie ogłosiło przetarg na dokumentację zagospodarowania tego terenu w 2018 roku. Był to konkurs dla studentów.
– Propozycje studentów były bardzo ciekawe, jednak na etapie opracowywania dokumentacji projektowej okazały się niemożliwe do realizacji – wyjaśnia Weronika Sińska-Mikuła, kierownik Oddziału projektów śródmiejskich Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. – Ponadto zależało nam na tym, by w jak najszerszym stopniu uwzględnić kwestie związane z retencją wody. W związku z tym wykorzystanie koncepcji z 2018 roku byłoby trudne. To ważny teren w centrum miasta, który na pewno będzie ciekawym wyzwaniem dla projektantów.

Podziel się:

Ostatnio dodane: