Szamotuły: Wojewoda wręczył kolejne promesy na budowę dróg

wojewoda Michał Zieliński fot. WUW
5 mln zł dla powiatu szamotulskiego i 2 mln dla nowotomyskiego – kolejne wielkopolskie samorządy otrzymały dziś promesy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od wojewody wielkopolskiego.

Ponad 5 mln zł dofinansowania trafi do powiatu szamotulskiego na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Śmiłowo – Gałowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo. Budowa pozwoli na zwiększenie dostępności do projektowanej przez WZDW w Poznaniu obwodnicy Szamotuł oraz terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizacje gospodarczą.

Do powiatu nowotomyskiego w ramach RFRD trafi natomiast ponad 2 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku w m. Śliwno. Jej przebudowa ułatwi okolicznym mieszkańcom bezpieczny dojazd do zakładów pracy, szkół, urzędów, instytucji społecznych i kulturalnych mających siedzibę w Dusznikach i Nowym Tomyślu oraz Kuślinie.

– To bardzo dobrze, że kolejne środki rządowe na budowę oraz przebudowę dróg trafiają do gmin naszego województwa – mówił wojewoda. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie niespotykane dotychczas, pozwalające szczególnie pomóc samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po uroczystości podpisania umów wojewoda wielkopolski Michał Zieliński spotkał się z samorządowcami powiatu szamotulskiego, gdzie omówił bieżące tematy, a następnie na terenie szamotulskiego szpitala powiatowego uczestniczył w przekazaniu promesy na zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem. Kwota dofinansowania w wysokości 480 tys. zł pochodzi z rezerwy budżetowej premiera. Nowa karetka zastąpi wysłużoną, stacjonującą we Wronkach. Dofinansowanie zakupu ambulansu zwiększy bezpieczeństwo pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i poprawi warunki pracy ratowników medycznych.

– Bezpieczeństwo mieszkańców od początku mojego urzędowania na stanowisku wojewody jest dla mnie priorytetem – mówił Michał Zieliński. Wizyta w szpitalu była też doskonałą okazją do zapoznania się z inwestycjami lecznicy, takimi jak nowoczesny tomograf, czy zbiornik z instalacją tlenową. Na koniec wizyty, na terenie Zamku Górków, wojewoda wziął udział w uroczystości wręczenia promes na zakup 32 wozów strażackich oraz decyzji o włączeniu jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

– Służba strażaków-ochotników odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz sprawnym działaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W naszym województwie w tym systemie – obok 44 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej – mamy prawie 400 jednostek ochotniczych i blisko półtora tysiąca jednostek OSP działających poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym – mówił wojewoda Michał Zieliński. – Kluczową sprawą jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt, zapewniający powodzenie akcji i bezpieczeństwo ratowników. Środki na zakup samochodów strażackich zasilą dziś budżety 32 jednostek w 17 powiatach. Jestem przekonany, że nowe wozy poprawią warunki służby i pomogą jeszcze szybciej docierać na miejsca zdarzeń.

Dzięki dofinansowaniu, w tym roku dla ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego trafią kolejne 32 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości ponad 27 mln zł. Podczas uroczystości, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zostało włączone 10 jednostek OSP m.in. z powiatów wrzesińskiego, międzychodzkiego, jarocińskiego, chodzieskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego.

WUW

Podziel się:

Ostatnio dodane: