Starosta Grabkowski z tytułem „Zasłużony dla Gminy Czerwonak”. Na co przeznaczy nagrodę?

nagroda dla starosty Jana Grabkowskiego fot. PP

– To wielkie wyróżnienie i zaszczyt zostać uhonorowanym tym tytułem – mówił podczas sesji Rady Gminy, Jan Grabkowski starosta poznański. Radni Czerwonaka przyznali ten tytuł staroście, ponieważ „jest człowiekiem, dla którego liczą się nie spory, ale wyniki pracy”.

Radni przyznali tytuł jednogłośnie. Podkreślali też zgodnie, że jest doskonałym menadżerem i samorządowcem z krwi i kości.
– Od lat starosta bardzo aktywnie angażuje się w nasze sprawy, o przekonuję się każdego dnia. To prawdziwy przyjaciel gminy i partner samorządowy dla wszystkich włodarzy powiatu – mówił Marcin Wojtkowiak, wójt Czerwonaka.

Odbierając wyróżnienie J. Grabkowski podkreślał, jak bardzo gmina się zmieniła.
– Dziś odbyłem swoistą podróż w czasie – mówił. – Czerwonak przez minione lata stał się bardzo nowoczesnym samorządem, w którym mieszkańcom z pewnością żyje się wygodnie i bezpiecznie. A dzięki temu, że należy do stowarzyszenia Metropolia Poznań może liczyć na spore wsparcie z unijnych środków.

Przypomnijmy, że obecny starosta związał się z Czerwonakiem w 1990 roku. Został radnym, potem przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy wójta. Jednym z jego największych sukcesów było współtworzenie m.in. spółki komunikacyjnej Transkom. Dzięki osobistemu zaangażowaniu udało się przekonać wadze Poznania i przeprowadzić kompleksową modernizację strategicznej dla gminy ulicy Gdyńskiej w Koziegłowach.

Od kilku lat na terenie Czerwonaka funkcjonuje filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Starosta bardzo angażuje się w ochronę czerwonackich zabytków. W wyniku jego starań w Owińskach powstał unikatowy na skalę europejską Park Orientacji Przestrzennej, będący wizytówką zarówno gminy, jak i powiatu. Pozyskał też wielomilionowe wsparcie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, który doczekał się rewitalizacji przeprowadzonej z ogromnym rozmachem. Dofinansowane są też remonty kościołów: pw. św. Jana Chrzciciela czy 500-letni kościół św. Mikołaja.

Część nagrody otrzymanej w związku z wyróżnieniem starosta poznański postanowił przekazać na projekt „Serce od serca”, który jest cykliczną akcją szycia specjalnych poduszek dla pań po mastektomii, koordynowaną przez Justynę Maćkowiak-Szukalską oraz Karolinę Wasilewską-Waligórską z Czerwonaka.

Druga część otrzymanej kwoty trafi do Stowarzyszenia „Pomóż Dziecku Niewidomemu” wspierającego wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, jak również maluchy objęte tam wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Tytuł „Zasłużonego” przypadł również działającemu od 1996 r. Stowarzyszeniu Rozwoju Rekreacji Ochrony Środowiska w podziękowaniu za opiekę nad zbiornikami wędkarskimi i rekreacyjnymi w Owińskach. Czerwonaccy radni uhonorowali ponadto Alicję Krawiec, poetkę oraz Małgorzatę Kubską z GOK Sokół i klubu „Iskra” w Promnicach tytułami „Animator Kultury”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: