Solidarna Polska wydała oświadczenie. W sprawie weta

Zbigniew Ziobro fot. KPRM
Partia Zbigniewa Ziobry mimo hasła „weto albo śmierć” nie zamierza wyjść z koalicji. Chce natomiast zaskarżyć rozporządzenie unijne przed Trybunał Konstytucyjny oraz TSUE.

Wydane oświadczenie to efekt sobotniego zebrania Zarządu Krajowego Solidarnej Polski, na którym miano podjąć decyzję, co dalej z koalicją, skoro polski rząd wycofał się z weta wobec unijnego budżetu. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro skrytykował tę decyzję i nazwał ją błędem.

W oświadczeniu czytamy, że „Zarząd Solidarnej Polski ubolewa, że Prezes rady Ministrów Mateusz Morawiecki w toku negocjacji nie uwzględnił rekomendacji Solidarnej Polski w zakresie rozporządzenia warunkującego wypłaty funduszy unijnych od arbitralnych działań Komisji Europejskiej. Decyzję premiera uważamy za błędną. W sprawie tej istnieje fundamentalna różnica stanowisk politycznych prezentowanych z jednej strony przez Solidarną Polskę, z drugiej – przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Jarosława Gowina, które popierają decyzje podjęte przez Premiera Mateusza Morawieckiego.

Wynegocjowane konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym, prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rozporządzenie, prawnie obowiązujące, stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności. Pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, rządu, a nawet samorządów, w niemal każdej dziedzinie.

Rozporządzenie łamie też traktaty europejskie, Wszystkie zagrożenia, o których ostatnio mówili liderzy Zjednoczonej Prawicy, stały się realne, ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie bez jakichkolwiek zmian w stosunku do kwestionowanego tekstu.

W koalicji Zjednoczonej Prawicy istnieje dzisiaj fundamentalna różnica pomiędzy stanowiskiem Solidarnej Polski a Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem Jarosława Gowina. Znajduje ona wyraz w głosowaniu w Sejmie. Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko ratyfikowaniu wynikających z pakietu budżetowego rozwiązań związanych z zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych przez Unię Europejską. Elementem tego pakietu jest bowiem kwestionowane rozporządzenie.

Solidarna Polska rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie tego rozporządzenia zarówno przez polskim Trybunałem Konstytucyjnym, z uwagi na zastrzeżenia dotyczące możliwości ingerowania w działalność konstytucyjnych organów państwa, jak też przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia analizie poddano również ustalenia szczytu dotyczące zaostrzenia celów klimatycznych w postaci zwiększenia redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% do 2030 roku. Solidarna Polska stoi na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są dla Polski niekorzystnej w najbliższych latach wpłyną na radykalny wzrost opłat za prąd i ogrzewanie, co dotkliwie uderzy w poziom życia Polaków. Szczegółowe stanowisko w tej sprawie będzie przedstawione w najbliższych dniach”.

Podziel się: