Remont chodnika na ulicy Jackowskiego. I zmiana organizacji ruchu

Jeżyce, chodnik fot. ZDM

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna serię remontów chodników na Jeżycach. „Dzięki wpływom ze strefy płatnego parkowania kolejne jezdnie i chodniki na Jeżycach zyskają nowe nawierzchnie” – obiecuje ZDM. Zmieni się też organizacja ruchu.

Z uwagi na duży zakres i dla minimalizacji utrudnień prace będą prowadzone etapami – rozpoczna się od remontu chodnika po południowej stronie ulicy Jackowskiego na odcinku od ulicy Długosza i jego przedłużenia po zachodniej stronie ulicy Gorczyczewskiego.

W następnym etapie zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika po południowej stronie ulicy Jackowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Gorczyczewskiego i Polną, a w ostatnim, kiedy zakończą się już prace brukarskie, wymieniona będzie warstwa ścieralna nawierzchni jezdni Jackowskiego.

Wraz z pracami utrzymaniowymi zmieni się również stała organizacja ruchu. Na ul. Jackowskiego, na odcinku od ulicy Długosza do ulicy Gorczyczewskiego, obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu, a parkowanie pojazdów po południowej stronie zostanie przeniesione na jezdnię. Na ulicy Gorczyczewskiego, po zachodniej stronie ulicy, parkowanie również zostanie przeniesione na jezdnię.

Zakres prac remontowych, a także przygotowany przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projekt stałej organizacji ruchu został skonsultowany z Radą Osiedla Jeżyce.

Koszt remontu prawie czterystu metrów chodnika i dwustu metrów jezdni wyniesie 500 tysięcy złotych. Zakończenie całości prac zaplanowano do końca maja.

Źródło: ZDM