Poznański Budżet Obywatelski 2023. Zaczęło się składanie projektów!

Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Poznaniacy mają czas do 15 czerwca na składanie swoich projektów do PBO. Mogą to być pomysły rejonowe lub ogólnomiejskie, a do wydania jest 25 mln zł, o 3 miliony więcej niż rok temu. Zaszły też pewne zmiany w zasadach głosowania.

– Rozpoczynamy kolejną, 11. edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. O północy ruszył etap składania wniosków, który potrwa do 15 czerwca – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP. – We wszystkich poprzednich odsłonach uznanie mieszkańców zdobyło 268 projektów – 196 z nich jest już zakończone, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji.

Jak składać projekty?

Każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie 3 projekty wypełniając formularz zgłoszeniowy elektronicznie za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście – w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim lub wysłać pocztą/kurierem na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.

Złożony projekt może mieć charakter rejonowy z jednego z 13 rejonów lub ogólnomiejski. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, rejonowego – 800 tys. zł, o 200 tys. zł więcej niż rok temu.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja na rynku. Zwiększona kwota na pomysły rejonowe pozwoli zrealizować zadania, które zostałyby odrzucone w opiniowaniu ze względu na zbyt wysoki koszt – wyjaśnia Patryk Pawełczak.

W ramach projektów ogólnomiejskich można też zgłaszać projekty w ramach Zielonego Budżetu. Jego celem jest stworzenie terenów atrakcyjnych dla mieszkańców, jak parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne, rabaty kwietnikowe lub bylinowe, aleje drzew, parki jednego drzewa, a także ogrody społeczne. W ramach Zielonego Budżetu można także zgłaszać projekty ochrony roślinności już istniejącej oraz działania na rzecz poprawy stanu zdrowotnego drzew. Przypomnijmy, że projekt może zostać zakwalifikowany do Zielonego Budżetu, jeśli co najmniej 70 proc. inwestycji dotyczy zieleni – wcześniej było to 90 proc.

Zmiany w zasadach PBO

W tegorocznej edycji PBO zaszły pewne zmiany.
– Głównym zadaniem zespołu było opracowanie rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Bazowaliśmy na doświadczeniach z poprzednich edycji, wynikach ewaluacji, przeprowadzonej przez Gabinet Prezydenta oraz uwagach, zgłaszanych przez mieszkańców. Z prośbą o spostrzeżenia wystąpiliśmy także do radnych osiedlowych. Każdą propozycję omawialiśmy podczas prac. Efektem tych działań są zmiany i obecne zasady – tłumaczy Mariusz Szlendak, przewodniczący Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Członkowie zespołu zdecydowali o zwiększeniu liczby głosów, które można oddać na poszczególne pomysły. Do tej pory były to 4 głosy: 2 na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden na Zielony Budżet) oraz 2 na rejonowe. Teraz każdy poznaniak będzie mógł zagłosować aż na 7 pomysłów. W przypadku tych ogólnomiejskich nic się nie zmieniło. Modyfikacja dotyczy projektów rejonowych, na które można będzie teraz oddać aż 5 głosów.

– Zauważyliśmy, że na liście do głosowania często pojawiają się projekty, które dotyczą kilku osiedli. Dwa głosy to za mało. Zgłaszali to zarówno mieszkańcy, jak i radni osiedlowi – wyjaśnia Mariusz Szlendak.

Głosować i składać projekty bez zgody opiekuna prawnego mogą także osoby, które ukończyły 13 lat – wcześniej było to 18 lat. To ukłon w stronę zaangażowanej obywatelsko młodzieży. Na realizację projektów będzie też więcej pieniędzy, bo 25 mln zł (o 3 mln więcej niż rok wcześniej) – 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie (z czego 4 mln zł na Zielony Budżet), 19 mln zł – na rejonowe.

– Dodatkowe 3 mln zł członkowie zespołu postanowili przeznaczyć na projekty rejonowe, czyli pomysły, które są najbliższe mieszkańcom – mówi Mariusz Szlendak.

Zgłoszone przez poznaniaków projekty od tego roku opiniować będą również Komisje Dialogu Obywatelskiego, jednak – podobnie jak w przypadku rad osiedli – opinia KDO będzie jedynie sugestią dla głosujących lub opiniujących projekt, nie będzie przesądzać o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Ważną zmianą wypracowaną przez zespół jest wprowadzenie zapisu o dostępności projektów realizowanych ze środków PBO. Możliwość nieodpłatnego korzystania z ich efektów musi mieć ogół mieszkańców, a nie wyłącznie określona grupa ludzi. Realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z nich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Zdecydowano także, że urząd i miejskie jednostki organizacyjne nie mogą podejmować działań dotyczących promowania konkretnego projektu, w tym wydatkowania pieniędzy publicznych na ten cel, na wszystkich etapach PBO23.

Terminy składania wniosków i głosowania

Zbieranie wniosków potrwa do 15 czerwca, a do 26 sierpnia – ich wstępna weryfikacja przez pracowników Gabinetu Prezydenta UMP oraz opiniowanie wniosków przez jednostki merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Do 30 września projekty będą opiniować rady osiedli i komisje dialogu obywatelskiego, od 5 do 16 września można składać odwołania, a do 6 października ostateczna lista projektów powinna już zostać zatwierdzona. Od 10 do 31 października będzie można głosować i promować projekty, a do 30 listopada ma nastąpić ogłoszenie wyników PBO23.

Zaplanowano także Maraton Pisania Wniosków. Akcja odbędzie się 25 maja, w godz. 14.00 – 17.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim. Na miejscu będą obecni pracownicy wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, którzy pomogą wypełnić wniosek i udzielą odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Aby wziąć udział w PBO, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu – wystarczy, że się tu mieszka.