Poznań: Zielona inwestycja na Ostrowie Tumskim i ponad 20 mln zł dla miasta

wizualizacja osiedla, Ostrów Tumski fot. Robyg
Dwa mosty, kładki dla pieszych, ścieżki rowerowe i drogi – wszystko to wybuduje i udostępni mieszkańcom Poznania firma ROBYG, inwestor osiedla na Ostrowie Tumskim. Wartość inwestycji wyniesie ponad 20 mln zł.

Inwestycje obejmą m.in. budowę pełnej infrastruktury drogowej w ramach ul. Św. Wincentego, kładkę dla pieszych i ścieżkę rowerową, które przywrócą mieszkańcom możliwość rekreacyjnego korzystania z terenów Ostrowa Tumskiego oraz połączenie z Cytadelą oraz budowę dwóch mostów wraz z kładkami dla pieszych i rowerzystów: nad Cybiną i nad kanałem ulgi.

– Najważniejsze dla nas to przywrócenie tego terenu do użytku publicznego przy zachowaniu historycznego charakteru miejsca, jednocześnie zapewniając liczne tereny zielone – mówi Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu ROBYG SA. – Chcemy, aby to miejsce stało się ważnym centrum rekreacyjnym dla mieszkańców, a także przyciągało turystów. Musi zatem uwzględniać pełną ofertę usługową, rozrywkową, rekreacyjną, gastronomiczną, hotelową i mieszkaniową. Wybudowana przez ROBYG kładka nad Wartą przyczyni się do połączenia dwóch części Wartostrady: od ul. Św. Wincentego z ul. Szelągowską w sąsiedztwie Cytadeli. W naszej firmie dużą wagę przykładamy do ochrona zasobów naturalnych, która jest dla nas bardzo ważna, czego wyraz dajemy m.in. przez ekologiczne rozwiązania stosowane na naszych osiedlach. Dzięki temu chronimy środowisko naturalne, a jednocześnie przywracamy miastu i mieszkańcom tereny, które wcześniej były zapomniane. Nie działamy w oderwaniu od otoczenia i bez wpływu na nie. Mamy świadomość, jak ważną przestrzenią dla poznaniaków jest Ostrów Tumski i dlatego przy projektowaniu  tego terenu chcielibyśmy zachować jak najwięcej istniejącej zieleni i nasadzić nową – czym podkreślimy wyjątkowy charakter tego miejsca.

Ostrów Tumski to ważny i niepowtarzalny teren na mapie Poznania. Priorytetem powinno być zagospodarowanie tego terenu dla użytku publicznego i udostępnienie go mieszkańcom Poznania z zachowaniem historycznego charakteru, w poszanowaniu tradycji i ochrony architektury, jednocześnie chroniąc tereny zielone.

Trzeba odrestaurować zabytki, ale też wybudować nową infrastrukturę. To znaczące nakłady finansowe, które może ponieść tylko podmiot prywatny – nie ma w budżecie miasta takich środków na inwestycje. Dlatego warto postawić na współpracę z doświadczonym, stabilnym finansowo podmiotem – który zrealizuje mądre i długofalowe założenia planu zagospodarowania.

– Inwestujemy w każdym mieście, gdy projektujemy kompleksowe części miast i dzielnic – zapewnia Artur Ceglarz. – Takie osiedla zrealizowaliśmy w Warszawie i w Gdańsku – przekazaliśmy na rzecz tych miast przedszkola, parki i boiska. Jak dotąd wybudowaliśmy wiele dróg, ciągów komunikacyjnych dla pieszych, ścieżek rowerowych, inwestujemy w parki, place zabaw czy przedszkola. Angażujemy się w ramach społecznej odpowiedzialności w dotowanie kultury, sztuki, sportu – w przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców. W okresie koronawirusa przekazaliśmy ponad 100 tys. zł placówkom medycznym, pomagaliśmy seniorom i powstańcom warszawskim. W Poznaniu też będziemy tak aktywni. My jesteśmy bardzo lojalni – wiążemy się z każdym miastem na długo, wrastamy w jego tkankę – budujemy i dojrzewamy wraz z mieszkańcami.

Założeniem inwestycji jest wpisanie się jej w nurt otwarcia Poznania na Wartę. Dlatego też projekt nie tylko uwzględnia budowę mieszkań, ale także ofertę usługową, handlową, gastronomiczną czy hotelową.
– Warty podkreślenia jest także aspekt społeczny, ponieważ w oparciu o niego, czyli m.in. preferencje przyszłych mieszkańców planujemy i projektujemy przestrzenie do życia dla tysięcy ludzi – mówi Artur Ceglarz. – Z tego powodu nasze osiedla w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w zdecydowanej większości mają charakter otwarty. Zależy nam na tym, aby integrować mieszkańców z lokalnymi społecznościami, aby nasze osiedla tętniły życiem, a stworzona przez nas infrastruktura służyła nie tylko wąskiej grupie, ale i całemu miastu. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zainwestowanie w Poznaniu ponad 20 mln złotych właśnie w infrastrukturę – w tym m.in. w budowę dwóch mostów: nad Cybiną i nad kanałem ulgi oraz kładki pieszo-rowerowej w kierunku Cytadeli. Wierzymy, że te inwestycje będą wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców naszego osiedla, ale przez wszystkich poznaniaków.

Warto dodać, że będzie to największa inwestycja infrastrukturalna historycznie w Poznaniu dokonana przez prywatnego inwestora.

Mat. pras., el

Podziel się: